Ürojinekoloji Bölümü

Ürojinekoloji, aşırı aktif mesane, pelvik organ sarkmaları ve idrar kaçırma şikayetleri ile ilgilenen üroloji biliminin bir alt dalıdır.

Bu alana giren rahatsızlıkların tanı ve tedavisi için kadın pelvik taban anatomi ve kadın hastalıkları ürojinekolojifizyolojisi ile ürodinamik incelemelere gereksinim vardır. Her bir bireydeki ortaya çıkabilen farklı nedenlere göre tedavinin kişiye özel olarak tıbbi veya cerrahi olarak düzenlenebilmesi gerekir.

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) tedavisi, inkontinans tip ve şiddetine bağlı olarak düzenlenir.

Çeşitli medikal ve cerrahi tedaviler mevcut olup tedavi hastaya göre bireyselleştirilmelidir. 

Çoğu hastada, ilk basamakta, fiziksel ve davranışsal terapiler tercih edilir. Sonraki basamaklarda, ağır anatomik problem saptanan hastalarda ve şiddetli inkontinansta cerrahi ve kombine tedaviler tercih edilir.

Mesane egzersizleri, planlı tuvalet egzersizleri, pelvik taban kas egzersizleri, elektriksel stimülasyon, çeşitli medikal araç ve cihazlar, farmakolojik tedavi, sentetik materyal enjeksiyonları, mesanenin kas tabakasına botox uygulaması ve cerrahi tedavi Grup Florence Nightingale Hastaneleri Ürojinekoloji Bölümümüzde üriner inkontinansta uyguladığımız tedavi yöntemleri arasındadır.