Jinekolojik Kanser

Endometrium (rahim), over (yumurtalık) ve serviks (rahim ağzı) kanserleri kadınlarda en sık görülen 3 jinekolojik kanserdir ve cerrahi tedavi yanında kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedavi yaklaşımları ile başarıyla tedavi edilmektedir. 

Endometrium kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Endometrium kanseri gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir. Risk faktörleri arasında şişmanlık, erken adet olma (12 yaş), geç menapoza girme (55 yaş üstü), sadece östrojen içeren hormon tedavisi, polikistik over hastalığı hikayesi, ailede kanser hikayesi, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı sayılabilir. En önemli bulgu anormal vajinal kanamadır. 

Endometrium kanseri nasıl tedavi edilir?

Muayene, ultrason ve endometrial biyopsi ile tanısı konan endometrium kanserinin primer tedavisi cerrahidir ve rahim (endometrium) yumurtalık, tüpler, lenf dokuları ve karın içi yağ dokusu ile birlikte alınır. Cerrahiyi takiben radyoterapi (Işın tedavisi) ve/veya kemoterapi uygulanır.

Over (Yumurtalık) Kanseri

Over kanseri görülme yaşı ortalama 63’tür. Genital kanserlerin %20-25’ini olusturur. Tüm kadınların %1-2’sinin hayatının bir döneminde over kanserine yakalanacagı hesaplanmıştır. 

Over kanseri sıklıkla erken bulgu vermez bu yüzden genellikle ileri evrede yakalanır. Mortalitesi (ölüm oranı) en yüksek olan jinekolojik kanserdir. Erken teşhis ancak yılda bir kez kadın doğum muayenesi ile mümkündür. 

Kimler risk altındadır?

Ailesinde meme ve / veya over kanseri olan kadınlar, ileri yaş, doğum yapmamış kadınlar, genetik mutasyon taşıyıcıları (BRCA1-BRCA2) risk altındadır. 

Over kanserinin tedavisi nasıl yapılır?

Over kanserinin tedavisi cerrahidir.  Rahim, yumurtalıklar, lenf dokuları ve karın içi yağ dokusu (omentum) çıkartılır. Bunların yanında bazen komşu organların; barsaklar, dalak, karaciğer ve diaframın kısmen çıkartılması gerekebilir. Over kanseri cerrahi olarak çıkarılarak tedavi edilir. 

Kanserin yayıldığı dokuların çıkartılması ve geride tümör bırakılmaması işlemine “debulking cerrahisi” denmektedir.

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri

Rahim gövdesinin vajen ile birleşen kısmında oluşan  jinekolojik kanserdir. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülür. En büyük avantajı Pap test (Pap Smear) ile rahim ağzı sürüntünün incelenmesiyle tanısının  henüz kanser oluşmadan tanınabilmesi ve böylelikle erken tedavisinin yapılabilmesidir. Kanser oluştuktan sonra ise tedavisi cerrahidir