İz sürme testi

Bu test dikkat hızını, motor hızını, mental esneklik, cevap inbisyonu ve enterferansa yatkınlığı ölçmektedir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz