İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri

İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bu yıl onuncusunu planladığımız İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri’nin konusu “Meme Kanseri’nde Güncel Yaklaşımlar”dır. Son yıllarda meme kanserinin tarama, tanı ve tedavisinde   önemli değişiklikler olduğunu görmekteyiz. Hastalara uygulanacak olan tanı ve tedavi konularında karar verebilmek için radyolog, patolog ve genetik bilimcilerden daha ayrıntılı  veriler  almamız gerekmektedir. Bugün meme kanserinde kişiye özel tarama, tanı ve tedaviler uygulanarak aşırı tanı ve tedavilerin önüne geçilmeye çalışılmakta, bu sayede bunlara bağlı komplikasyonlar azaltılmakta ve maliyet düşürülmektedir. Tüm bu gelişmeleri değerlendirmek için 22-23 Aralık 2018 tarihleri arasında  İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde düzenleyeceğimiz kongremize  sizleri davet etmekten  büyük bir mutluluk duymaktayız.

Kongremizin amacı yeni bilgiler ışığında meme kanserinin  son tanı ve tedavi yöntemlerini ortaya koymak, günlük uygulamalarımızı değiştiren gelişmeleri öğrenmektir. Bunun için konusunda uzman olan değerli hocalarımızdan  karşılaştığımız sorulara yanıt bulmayı amaçlıyoruz. Kongremizin hedef kitlesi,  radyoloji, genel cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, psikiyatri ve fizik tedavi alanlarında  çalışan asistanlar, uzmanlar  ve genç akademisyenlerdir.

Katılımlar ücretsizdir.

Başarılı bir kongre geçirmemiz dileklerimizle,

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vahit Özmen           Prof. Dr. Coşkun Tecimer            Prof. Dr. Şefik İğdem