İskelet displazisi (Boy kısalığına neden olan iskelet bozuklukları)

Ergenlikte boy kısalığına yol açan hastalıkların birisi de iskelet displazisi dediğimiz bir grup hastalıktır. Akraba evliliği nedeniyle ortaya çıkan ve genetik geçişi olan bu hastalık grubunda orantısız bir boy kısalığı vardır. 

Bazen bacaklar, bazen kollar kısadır. Baş büyük olabilir. En sık rastlanılan tipi akondroplazidir. Bu çocuklarda kan büyüme hormon seviyeleri ve salgılanmaları normaldir,  ancak kemiklerin büyüme hormonuna cevapları azdır. Özellikle ergenlikte bu çocuklar yeterli büyümeyi yapamazlar ve boyları kısa kalır. 

Boy uzamasını arttırıcı etkin bir tedavi şekli yoktur ancak bazı tedavi şekilleri denenmektedir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz