İşeme sorunları ve idrar kaçırma problemleri

Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma)

Üriner inkontinans, mesaneden kişinin isteği dışında idrar kaçması demektir. İdrar torbası kişi kendisi idrar yapmak isteyene kadar idrarı tutmakla sorumlu bir organdır. Bu işlevinde bir hata olduğunda kişi inkontinans olur.

İdrar kaçırma her yaşta ortaya çıkabilir. Çoğunlukla çocuklarda, ileri yaşlardaki hastalarda veya bazı kadınlarda ortaya çıkmakla beraber, her yaşta ve her iki cinsiyette de görülebilmektedir. ABD' de yaklaşık 12 milyon üzerinde kişinin idrar kaçırma sorunun olduğu ve 60 yaş üzerindeki kişilerin üçte birinin belirli derecelerde idrar kaçırma şikayeti olduğu kabul edilmektedir. Aynı yaş grubunda, kadınlarda erkeklere oranla idrar kaçırma şikayetleri daha sık olmaktadır.

İdrar kaçırmak hayati tehlikesi olan bir olay olmamakla beraber, daha çok sosyal bir problemdir. Kişiye utanç verici, kendine güvenini sarsıcı bir durumdur.

Kaç tip inkontinans vardır?

Urge (örc) İnkontinans:

Bu tip idrar kaçırma, kişinin idrar torbasından gelen boşaltma sinyalini istemi dışında geciktiremediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kişi, idrar hissi geldiğinde tuvalete yetişemediğini ifade eder. Genellikle, bu durum, gece veya çeşitli nedenlere bağlı olarak her yaş grubunda izlenmektedir.

Stres İnkontinans

Öksürmek, kahkaha atmak gibi karıniçi basıncının arttırılması sonucunda idrar kaçırmanın oluştuğu durumlara stress inkontinans adı verilmektedir. Genellikle, kadınlarda geçirilen doğumlara veya yaşlanmaya bağlı olarak pelvis içerisindeki dokuların kıvamlarındaki gevşemeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşırı kilo da burada etkili bir faktör olabilmektedir. Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma, nadirdir ve hemen her zaman o bölgeyi ilgilendiren bir cerrahi veya darbe sonusunda olmaktadır. Hastalar hem stres hem de urge tipi idrar kaçırma şikayetlerine sahip olabilirler.

Diğer inkontinans tipleri

Geçici inkontinans, yaşlılarda sık olarak karşımıza çıkabilen, bunama, enfeksiyon, ilaç kullanımı, hareketsizlik, kabızlık ve bunlar gibi birçok nedene bağlı olabilen olgulardır.Taşma inkontinansı ise, adından da anlaşılabileceği gibi idrar yapmada sorunu olanlarda mesanenin kapasitesinin üzerinde dolarak, taşması sonucunda oluşmaktadır. Prostatın büyümesi sonucunda bu tip şikayetler ortaya çıkabilmektedir. İdrar kaçırmaya neden olan diğer başka faktörlere bakıldığında, bunların arasında, nörolojik (sinir sisteminin hastalıkları) bozukluklar, omurilik hastalıkları, şeker gibi durumlar da vardır.

Değerlendirme nasıl yapılır?

İdrar kaçırmanın değerlendirilmesinde, hastadan alınan iyi bir tıbbi hikaye ile beraber fizik muayene çok önemlidir. Bunun arkasından doktorunuz idrar torbanızın işlevini ve görüntüsünü ortaya koymak için çeşitli testler isteyebilir. Bu yöntemler idrar torbanızın içerisindeki basınçların ölçülmesi veya özel filmlerle mesanenizin görüntülenmesini içerir.

İnkontinansın tedavisi nasıl yapılır?

İnkontinansın tedavisi, inkontinansa neden olan duruma göre yapılır. Enfeksiyon gibi basit nedenler kolayca tedavi edilebilir. Urge inkontinans, davranışsal terapi ile veya ilaç tedavisi ile tedavi edilebilmektedir. Prostat büyümesine bağlı idrar kaçırma da cerrahi olarak ve/veya ilaç tedavisi ile engellenebilmektedir. Stres tipi idrar kaçırma, özel egzersizler, ilaçlar veya cerrahi (mesane asma işlemleri) ile tedavi edilebilmektedir. Son zamanlarda bazı özel tipteki stres inkontinansların tedavisinde, üretra (mesaneyi dış ortama bağlayan boru) çevresine çeşitli maddeler enjekte etme tedavisi uygulanabilmektedir.

Yukarıda bahsedilenlerin dışında da idrar kaçırma şikayeti olan hastalar için tedavi seçenekleri vardır. Önemli olan kişilerin sessizce bu şikayetlerinden çekmelerinin engellenebilmesidir. Yine daha önce söylendiği gibi tedavi hastaya göre özel düzenlenmelidir. Doktorunuz, şikayetiniz için uygun tedaviye yönlendirici olabilmelidir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz