İşeme sistoüretrografisi (VSUG)

Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için kullanılan bir X-ışını ile görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemde mesaneye bir sonda ile kontrast madde verilir ve işeme sırasında idrar yollarının görüntülenmesi sağlanır.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz