İntraoperatif nöromonitörizasyon

Bölümüzde kullanılan intraoperatif nöromonitorizasyon yöntemi ile ameliyat esnasında sinirlerde oluşabilecek hasar önceden tespit edilmekte ve gerekli önlemler geç kalınmadan ameliyat anında alınmaktadır. Bu yöntem kullanılarak omurilik ve sinir yapılarını etkileyen tüm hastalıklar güvenli olarak ameliyat edilmektedir. Böylece ameliyat sonrası oluşabilecek kuvvetsizlik, his kaybı gibi sorunlar büyük oranda önlenmektedir. Tüm hastaların ameliyat boyunca bir nöroloji uzmanı ve nörofizyoloji teknisyeni tarafından sürekli takip edilmesi cerrahi tedavinin sonuçlarını direkt etkileyen önemli bir faktördür. Ülkemizde nöromonitörizasyonun tüm omurga ameliyatlarında rutin kullanımına ilk kez hastanemizde başlanmıştır. Nöroloji ekibinin 10.000'den fazla olguyla oluşan tecrübesi bu konuda en ileri seviyede olup ameliyatlarımızın vazgeçilmez bir unsurudur.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz