İntraduktal papillom

Memede süt kanalından köken alan küçük ve iyi huylu tümördür.

Bu tümörler bez, fibröz doku ve kan damarlarından oluşur.

En sık 35-55 yaşlarında rastlanır.

Papillomu ve süt kanalının etkilenen kısmını çıkarmak için cerrahi uygulanır.

Biyopsi sonucu kanser riski saptanmışsa ek tedavi gerekebilir

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz