In Vitro Fertilizasyon (IVF)

In Vitro Fertilizasyon (IVF) ya da daha yaygın kullanılan adıyla “Tüp Bebek”, kadın vücudunda oluşan yumurta hücreleri ile erkek vücudunda oluşan sperm hücrelerinin vücut dışına alınarak, laboratuvar ortamında çeşitli ilaçlarla döllendirildikten sonra embriyo haline getirilmesi ve sonrasında ana rahmine yerleştirilmesi uygulamasıdır.

Embriyo ya da embriyolar ana rahmine yerleştirildikten sonraki sürecin tamamı, normal gebelik süreci ile aynı şekilde devam eder.

“In Vitro Fertilizasyon (IVF) yönteminin normal gebelikten farkı, döllenme işleminin laboratuvar ortamında gerçekleşmesidir.”

Bu yöntem, uzun zamandan beri uygulanan ve diğer yardımcı üreme yöntemleri işe yaramadığında tercih edilen bir üreme yöntemidir.

In Vitro Fertilizasyon (Tüp Bebek) Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilir?

Bu yöntemin normal gebelikten temel farkı, döllenme sürecinin embriyo oluşana kadar olan kısmının laboratuvar ortamında ve kontrollü bir şekilde gerçekleşmesidir. Anne adayından alınan yumurta hücreleri ile baba adayından alınan sperm hücreleri özel bir ortamda yan yana bırakılır, spermlerin yumurtaların içine kendi başlarına girmeleri ve döllemeleri beklenir. 

Tüp Bebek Tedavisinin Aşamaları

Tüp bebek tedavisi dört aşamadan oluşmaktadır. 

1- Kadının yumurtalıklarının ilaç kullanarak uyarılması: Bu aşama, kadının adet görmeye başlamasından 3 gün sonra başlar. Hormonal ilaçlar içeren günlük iğneler kullanılarak yumurtalıkların uyarılmasını amaçlayan bu aşama genelde 10-12 gün sürmekle birlikte, ilaçlara cevap verme süresi değişkenlik gösterebilir. Bu süreçte yumurtalıkların verdiği yanıt ultrasonografik muayene ve kan testleri yardımıyla gözlenir. Yumurtalık içerisinde yer alan follikül adlı yapılar belirli bir boyuta ulaştığında, uygulamanın ikinci aşamasına geçilir.

2- Yumurtaların toplanması: Tedavinin ilk aşamasında belirli bir büyüklüğe ulaşan yumurtalar daha sonra ameliyat ortamında ve anneye anestezi uygulayarak toplanır. Yumurtaların toplanma işlemi yaklaşık 30 dakika sürer. Bu işlemin gerçekleştirildiği gün erkeğin sperm hücreleri de alınır.

3- Yumurtalar ve spermlerin bir araya getirilmesi: Kadından alınan yumurta hücreleri ile erkekten alınan sperm hücreleri yan yana bırakılır ve sperm hücrelerinin yumurta hücrelerini döllenmesi beklenir.

4- Embriyoların rahim içerisine yerleştirilmesi: Bir araya getirilen yumurta hücrelerinin sperm hücreleri tarafından döllenmesi sonrasında oluşan embriyolar 2- 5 gün arasında gözlemlenir. Gözlemlenen embriyolar arasından en kaliteli olanlar belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ana rahmine yerleştirilir. Embriyoların ana rahmine transferi oldukça basit ve acısız bir işlemdir. Embriyo transferi gerçekleştirildikten sonra normal gebelik süreci ile aynı şekildeki gebelik süreci başlar. 

“Tüp bebek uygulamasından 14 gün sonra gerçekleştirilecek olan gebelik testi ile uygulamanın sonucu görülebilir.”

Tüp Bebek İle Mikroenjeksiyon Arasında Fark Var Mıdır?

Temelde birbirleri ile benzer aşamalara sahip olan In Vitro Fertilizasyon ve mikroenjeksiyon arasındaki fark döllenme sürecinde ortaya çıkar. In Vitro Fertilizasyon uygulamasında yumurta hücrelerinin yanına bırakılan sperm hücrelerinin döllenmeyi kendi başlarına gerçekleştirmeleri beklenirken, mikroenjeksiyon yönteminde bu işlem yapay olarak gerçekleştirilir. Erkek hücrelerindeki sayı, hareket ya da fonksiyon yetersizliği gibi durumlarda başvurulan mikroenjeksiyon yönteminde erkek hücreleri mikroskop altında seçilir ve uygun olanlar kadın hücrelerinin içerisine yerleştirilir.

Hangi Durumlarda Tüp Bebek Uygulaması Gerekir?

Hem kadın hem de erkekten kaynaklanabilen sorunlar gebeliğin oluşmasına engel olabilmektedir. En sık karşılaşılan ve In Vitro Fertilizasyon tedavisine ihtiyaç duyulan durumlar şunlardır:

  • Herhangi bir korunma yöntemi kullanılmamasına rağmen 1 yıldan daha uzun süre gebelik yaşanmaması
  • Kadının rahim kanallarının tıkalı olması
  • Erkeğin hiç sperminin olmaması
  • Sperm fonksiyon bozukluklarının olması
  • Erkeğin spermlerinin hareketli olanlarının sayısının düşük olması
  • Anne adayının 38 yaşından büyük olması
  • İlaç tedavisi ile gebelik sağlanamamış olması
  • İmmünolojik kısırlık
  • Tekrarlanan düşükler
Bu durumların herhangi bir mevcutsa, tüp bebek uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüp bebek tedavisi ile ilgili daha detaylı bilgiye Grup Florence Nightingale hastaneleri doktorları ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz