In Vitro Fertilizasyon (IVF)

Normal koşullarda kadın yumurtası ile erkeğin spermi fallop tüplerinde birleşir (fallop tüpleri; kadının yumurtalıkları ile rahmi arasında yer alan kanallardır). Yumurta ve spermin birleşmesi ile oluşan embriyo, fallop tüpünden geçerek rahip içine yerleşir.

İnfertilite durumda; (Bir yıl süre ile ortalama haftada iki kez düzenli ilişkiye girilmesine ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına rağmen gebe kalınamaması infertilite/kısırlık olarak tanımlanır) cerrahi işlem ile kadından alınan yumurtaların erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında birleştirilmesi işlemine; invitro fertilizasyon (IVF) denir.

IVF/Tüp Bebek teriminin kelime anlamı; yumurtanın sperm ile döllenmesidir. Ancak günümüzde IVF/Tüp Bebek; yumurtalıkların ilaçlar ile uyarılmasından embriyonun rahim içerisine transfer edilmesine kadar olan üremeye yardımcı tedavi sürecinin tümünü tanımlamak için kullanılmaktadır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz