İn Situ Hibridizasyon (Her2/CEN17 Dual CISH )

Patoloji Bölümümüzde son bir yılda incelenen ve tanı verilen meme kanser materyalinde belirgin bir artış olmuştur.

Bölümümüzde bu hastaların tedavilerini belirleyecek olan hormon reseptör durumu, HER2 gen ekspresyonu ve Ki67 proliferasyon indeksine immunohisto kimyasal yöntemle bakılmakta ve sonucu hastanın patoloji raporuna yazılmaktadır.

Bazı hastalarda immunohisto kimyasal yöntemle HER2 gen ekspresyonu şüpheli olarak değerlendirilmekte ve bu hastalarda in situhibridizasyon yöntemleri ile doğrulamaya gereksinim olmaktadır.

İn situ hibridizasyon yöntemleri ile mikroskop altında tümörü de görerek doğru yerde değerlendirme yapmamızı sağlayabilmektedir. Meme ve mide kanserli hastalarda, bu sayede hastaların tedavisine vakit kaybetmeden hızla başlanılmaktadır.