İdrar Yolları Taş Hastalıkları

Böbrek taşı, böbreklerin içerisinde çeşitli maddelerin kristalizasyonu (taşlaşması) sonucu oluşan maddelerdir.

Taşların çoğunluğunu kalsiyum oksalat taşları oluşturmakla beraber, bazıları da kalsiyum fosfat, ürik asit veya diğer kimyasal maddelerden oluşabilirler. Bu taşlar böbrekte kalabilir, büyüyebilir veya böbrekten hareket ederek böbrekleri mesaneye bağlayan üreterlere düşebilir.

Böbrek taşları en çok kimlerde oluşur?

Erkeklerde kadınlara göre daha sıklıkla oluşur; oran 3:1’dir. Böbrek taşları dünyada her yerde ve her iklimde görülebilirse de sıcak mevsimlerde daha sık oluştuğu gözlenmektedir. Bunun nedeni sıcak mevsimlerde vücudun su kaybının daha fazla olmasıdır.

Diyetin taş oluşumunda önemli bir faktör olduğu kabul edilmiş olmakla beraber bazı taşların oluşumunda daha fazla önem kazanmaktadır.

Kimlerde, neden taş oluştuğu sorularının cevapları oldukça karışıktır . Birçok karmaşık faktör çeşitli kimyasal maddelerin böbrek içerisinde kristaller oluşturarak taşlaşamaya neden olabilmektedir. Bunların arasında anlaşılması en kolay olan faktör vücudun su içeriğinin değişiklikleridir. Vücudu, böbrek taşı yapmaya yatkın olan birisi, vücudundan su kaybederse, idrar daha yoğun olacak ve içerdiği kimyasal maddeler de daha kolayca kristalleşebilecektir.

Bunun tam tersi olarak da sıvı alımı yeterli seviyede olan bir kişide taş oluşumu oldukça zordur. Taş oluşumunda etkili diğer faktörleri vücud metabolizması, diyet veya hastalık olarak sıralayabiliriz.

Böbrek taşı şikayetleri nelerdir?

Böbrekte yerleşmiş bir taş dayanılmaz derecede ağrı yapabileceği gibi çok az ağrı da yapabilir. Taş üreter borucuklarına düşebilir ve bu durumda şiddetli ağrı yapma ihtimali daha artar. Hangi taşların daha az hangilerinin ise daha fazla ağrıya neden olabileceğini tahmin etmek zordur. Ağrı gelip geçici olabilir. Genellikle belin alt tarafında ve taşın olduğu yan tarafta olur ve bazen karna doğru yayılabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Birçok taş kendiliğinden düşer. Küçük boyuttaki taşların çoğuna kendi kendilerine düşebilmeleri için şans tanınmalıdır. Genellikle taşların tedavisi ilgili taşın yerleşimi ve boyutuna göre değişmektedir. Acil olmayan şartlarda taşın tam olarak görüntülenebilmesi için ilk etapta IVP adı verilen film istenir. Acil durumlarda ise ilaçsız üriner BT yapılması gerekir. Tedavi yöntemi taşın büyüklüğüne göre seçilmektedir.

ESWL (Taş kırma makinesi)

Bu tedavi metodunda, şok dalgaları vücut dışından sıvı ortama geçirilerek, taşa uygulanır ve taşın kırılması sağlanır. Taş, vücuda hasar vermeden kırıntılar haline getirilir ve vücut bu ufak parçacıkları atar.

Üretereskopi

Bu teknik, idrar borusunda mesaneye ve buradan da dar olan üreterlere teleskop ile girilerek direk görüş altında buradaki taşın parçalanması veya direkt olarak çıkarılması işlemidir.

Perkütan taş kırma

Sırttan teleskop ile böbreğe ciltten girilmesi ile görüş altında taşa müdahale edilmesi işlemini içerir. Bu teknik genellikle büyük taşlar için kullanılmaktadır.

Açık cerrahi

Günümüzde yukarıda kullanılan yeni teknikler sayesinde daha az oranlarda açık taş cerrahisi uygulanmaktadır.