İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları Nedir?

İç hastalıkları veya diğer adıyla dahiliye bölümü yetişkinlerde iç organları ilgilendiren hastalıkların geniş bir yelpazede değerlendirilerek tanı, tedavi ve izlemin bir arada yürütüldüğü bir uzmanlık alanıdır. Genel dahiliye bölümünün ilgilendiği sistemler geniş bir alana yayıldığı için yan dal uzmanlıkları da mevcuttur. Yandal polikliniklerinden nefroloji böbreklere, gastroenteroloji sindirim sistemine, hematoloji kan ve pıhtılaşma bozukluklarına, endokrinoloji salgı ve hormon sistemine, romatoloji eklem hastalıklarına bakar. Ayrıca yaşlı sağlığı için geriatri olarak adlandırılan yandal branşı da vardır. Genel dahiliye bölümü nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji, endokrinoloji, romatoloji ve geriatriyi ilgilendiren tüm hastalıkların geniş bir bakış açısıyla incelendiği ve farklı yandallardan gelen sonuçların birlikte değerlendirildiği bölümdür. Ayrıca hastaların ön değerlendirme sonucu ilgili branşa yönlendirilmesi de genel dahiliye bölümünde yapılır. 14 yaş ve üzerindeki bireylerin cerrahi dışı tüm şikayetlerinin tanı ve tedavisinde genel dahiliye bölümü tarafından verilen hizmet kapsamındadır. Hastanemizin iç hastalıkları (dahiliye) bölümünde diğer branşlarla işbirliği ve multidisipliner bir yaklaşım mevcuttur. Bu kapsamda başvuran kişilere verilen hizmetler şu şekildedir:
 • Ayaktan poliklinik muayene hizmeti
 • Serviste yatarak tanı ve tedavi
 • Başvuranların takibi ve tedavi sürecinin izlenmesi
 • Kronik hastalıklarda ilaç raporu çıkarılması
 • İç hastalıklarını ilgilendiren acil hastalıkların değerlendirilmesi
 • Cerrahi operasyon öncesi ve sonrasında değerlendirme
 • Diğer branşlarla konsültasyon hizmeti
 • Check-up ve sağlık taramaları

İç Hastalıkları’nda Kullanılan Tanı Yöntemleri

Vücut içinde bulunan organları ilgilendiren hastalıklar ile ilgili şikayetlerin ortaya çıkması durumunda iç hastalıkları bölümüne başvurulmalıdır. Florence Nightingale’in deneyimli uzman doktor kadrosu hastalıkların tanısı için şikayetlere yönelik kapsamlı bilgi edinmek için sorular sorar. Bu sayede semptomlar tespit edilerek muayene için gerekli bilgiler öğrenilir. Şikayetin bulunduğu sisteme yönelik muayene yapılarak gerekli görülmesi durumunda ek tanısal tetkikler istenebilir. Florence Nightingale Hastaneleri iç hastalıkları bölümünde hastalıklar multidisipliner olarak değerlendirilir ve hastanın şikayetleri için uygun tanı yöntemleri kullanılır. İç Hastalıkları bölümümüzde kullanılan tanı yöntemlerine aşağıda yer verilmiştir:
 • Kan tetkiki: Sistemlerin fonksiyonlarında bozulma olup olmadığının tespit edilmesi için kan tahlili alınabilir. Tiroid, karaciğer ve böbrek değerleri ile birlikte vitamin değerleri de incelenebilir. Ayrıca check-up veya sağlık taramasında da kullanılabilir.
 • Sindirim sisteminin kamera ile incelenmesi: Özofagogastroduodenoskopi olarak adlandırılan endoskopi yöntemi ile sindirim sisteminin üst bölümünü ilgilendiren hastalıklar görüntülü olarak tespit edilir. Kolonoskopi veya rektosigmoidoskopi yöntemiyle de kalın bağırsak incelemesi yapılır.
 • ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi): Safra yolları ve pankreas hastalıkları kamera yardımıyla incelenir. Hem tanıda hem de tedavide kullanılan bir yöntemdir.
 • Karaciğer biyopsisi: Karaciğer hastalıklarında tanı koymak için doku örneği alınır.
 • Periferik yayma ve kan hücrelerinin mikroskobik incelemesi: Hematolojik hastalıkların teşhisi için kan hücreleri mikroskop altında incelenir.

İç Hastalıkları’nda Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

Genel dahiliye bölümü birçok farklı sistem hastalıklarının tedavi edildiği bir branştır. Yan ağrısı ve idrarda yanma gibi böbrekleri ve nefrolojiyi ilgilendiren şikayetlerde dahiliye polikliniğine başvurulabilir. Karın ağrısı, şişkinlik, bulantı ve kusma gibi karın organlarını ve gastroenteroloji branşını ilgilendiren şikayetler de öncelikle dahiliye bölümünde değerlendirilir. Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları ile ilgili şikayetleri olan hastaların da hematolojik açıdan değerlendirilmesi için dahiliye polikliniğine başvurmaları gereklidir. Diyabet ve hipertansiyon hastalarının takibi de endokrinoloji ve genel dahiliye polikliniklerinde yapılır. Eklem yerlerinde ağrı şikayeti ile iç hastalıkları polikliniğine başvuran kişilerde ise ön romatolojik değerlendirme yapılarak gerekli görülmesi halinde romatolojiye yönlendirilir.İç hastalıkları bölümünde tedavi edilen hastalıklar ise şu şekildedir:
 • Nefrolojik hastalıklar: Hipertansiyon, vücutta kan basıncının yükselmesi ile seyreden kronik bir rahatsızlıktır. Bunun dışında idrarda kanama, yanma, protein kaçağı gibi durumlara yol açan böbrek hastalıkları ile beraber böbrek taşları da dahiliyede tedavi edilir. Kistik böbrek hastalıkları, akut veya kronik böbrek yetmezliği ve şeker hastalığına bağlı oluşan böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yine dahiliye bölümünde gerçekleştirilir.
 • Gastroenterolojik hastalıklar: Kabızlık, ishal ve irritabl bağırsak sendromu bağırsak hareketlerinde artış veya azalma sonucu oluşan hastalıklardır. Bunların dışında gastrit, reflü ve mide ülserleri de iç hastalıkları tarafından tedavi edilir. Karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya neden olan birçok karaciğer hastalığı ve siroz gibi ileri derece karaciğer yetmezlikleri gibi durumlarda yine dahiliye doktorları tarafından tedavi uygulanır. Crohn ve ülseratif kolit olarak sınıflandırılan inflamatuvar bağırsak hastalıkları da bu grupta yer alır.
 • Hematolojik hastalıklar: Demir veya B12 eksikliğine bağlı oluşabilen anemiler ile birlikte kansızlık sorunu oluşturan genetik bir hastalık olan Akdeniz anemisi bu grupta bulunur. Lenf kanseri türlerinden olan Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma ile kan kanseri türlerinden olan kronik lenfositik lösemi, kronik myeloid lösemi, saçlı hücreli lösemi dahiliye tarafından tedavi edilen hematolojik hastalıklardandır. Trombotik trombositopenik purpura (TTP), immün trombositopenik purpura (İTP) ve kanama pıhtılaşma bozukluklarına sebep olabilen diğer hastalıklar da yine iç hastalıkları bölümünde tedavi edilir.
 • Endokrinolojik hastalıklar: Bu grubun başında tiroid değerlerinde bozulmaya neden olan hipotiroidi ve hipertiroidi gibi hastalıklar yer alır. Ayrıca kanda bulunan şeker oranının yüksekliği ile tanı konulan tip 1 ve tip 2 diyabet hastalığında dahiliye tarafından tedavi uygulanır. Büyüme ve gelişme gerilikleri, obezite ile kolesterol ve trigliserid değerlerinde bozulmaya neden olan hastalıkların tedavisi de iç hastalıkları branşında yapılır.
 • Romatolojik hastalıklar: Halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan osteoartrit (dejeneratif eklem hastalığı) bu grupta değerlendirilir. Ayrıca yumuşak dokunun etkilendiği ve boyun,sırt,kol ve bacakta ağrıya neden olan romatizmal hastalıkların (fibromiyalji, miyalji, tendinit) tedavisi de dahiliyede yapılır. İltihaplı romatizma hastalıkları (romatoid artrit gibi) yine iç hastalıkları tarafından tedavi edilir.

İç Hastalıkları’nda Yapılan İşlemler ve Tetkikler

Vücudun içinde bulunan organların detaylı değerlendirilmesi için kullanılan bazı özel tetkikler vardır. Florence Nightingale Hastaneleri iç hastalıkları bölümünde hizmet verilen özel prosedürler aşağıdaki gibidir:
 • Özofagogastroduodenoskopi: Bu tetkikte yemek borusu, mide ve ince bağırsağın ilk bölümü (onikiparmak bağırsağı) içeriden kamera yardımı ile incelenir. Polip oluşumu, ülserler ve gastrit bu yöntem kullanılarak görüntülenir. Endoskopik inceleme yabancı cisim çıkarılmasında ve yemek borusundaki darlıkların görüntülenmesinde de kullanılır.
 • Kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi: Kolon ve rektumun (kolon ve makat arasında yer alan bağırsakların son kısmı) kamera yardımıyla incelendiği tetkiktir. Polip, hemoroid gibi durumlarda bu tetkik faydalıdır. Ayrıca polip örneği de bu tetkik sırasında alınır.
 • ERCP: Safra kesesi, safra yolları, pankreas ve karaciğerin görüntülenmesinde yardımcıdır. Bu organlarda oluşan hastalıkların tanısında kullanılan bu yöntem safra taşlarının çıkarılması gibi tedavi amaçlı da kullanılır.
 • OGTT (Oral glukoz tolerans testi): Kan testi sonucu diyabet şüphesi bulunan kişilerde tanı amaçlı kullanılan testtir. Açlık sırasında kan şekeri ölçüldükten sonra belirli miktarda glikoz (şeker) tüketilmesi sonucu kandaki şeker oranının tekrar ölçülmesi şeklinde uygulanır.
 • DEXA (Kemik dansitometresi): Osteoporoz tanısı için kemik yoğunluğunun ölçüldüğü ağrısız ve güvenli bir testtir.

İç Hastalıkları’nda Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Florence Nightingale Hastaneleri İç Hastalıkları bölümünde başvuran kişilerin şikayetlerine yönelik yapılan tetkikler sonucunda bu şikayetlere neden olan hastalık belirlenir. Hastalık belirlenmesi sürecinde gereklilik halinde diğer branşlarla koordine şekilde çalışılarak konulan doğru teşhis sonrası en uygun tedavi yöntemi seçilir. Hastalığın şiddeti, türü ve hastaların tedaviye uyumu doğru yöntemin seçilmesinde etkilidir. İç Hastalıkları bölümünde kullanılan tedavi yöntemleri genel olarak şunlardır:
 • Hastalık ve tedavi yöntemi ile ilgili danışmanlık ve eğitim
 • İlaç tedavisi (hap, enjeksiyon, serum vb.)
 • Özel tedavi teknikleri ile tedavi (ERCP, kolonoskopi vb. kullanılarak)
 • Kök hücre nakli
 • Diyaliz tedavisi
Gerekli görülmesi durumunda ilgili branşlara yönlendirme yapılarak cerrahi tedavi başlanabilir.

İç Hastalıkları’nda Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Florence Nightingale Hastaneleri İç Hastalıkları bölümünde güncel teknolojiden faydalanılarak geliştirilen sağlık teknolojileri ve cihazlar kullanılır. Dahiliye branşının kapsadığı hastalık yelpazesinin geniş olması sebebiyle tanı ve tedavi amaçlı en güncel cihazlardan faydalanılır. İç Hastalıkları bölümünde kullanılan bu cihazlar şunlardır:
 • Ultrason: Ultrasonik ses dalgalarının kullanılarak iç organların görüntülenmesinde kullanılır. Yumuşak dokuların ve içinde boşluk bulunan organların (mesane gibi) incelenmesinde faydalı bir yöntemdir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): İç organların özel röntgen ışını kullanılarak görüntülenmesidir. Dahiliyenin ilgi alanı içinde bulunan birçok hastalığın tanısında yardımcıdır.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Manyetik alan yardımıyla radyasyon kullanılmadan vücudun belli bölümlerinin görüntülenmesinde kullanılan bir tanı cihazıdır.
 • Endoskopi ve Kolonoskopi: Kamera ile yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının ya da kolon ve rektumun incelenmesinde kullanılır. Hem tanı hem tedavi amaçlı kullanılan cihazlardır.

İç Hastalıkları İçin Neden Florence’ı Tercih Etmeliyim?

Uluslararası standartlarda hizmet veren bir kurum olan Florence Nightingale Hastaneleri, tüm tıbbi birimleri ve tıbbi cihazları ile gelişmiş bir donanıma sahiptir. Güleryüzlü ve alanında deneyimli uzman kadrosu ile hasta odaklı yaklaşıma sahip olan hastanemizde hastalıkların tanı ve tedavi süreci tek bir çatı altında gerçekleşir. Tanı ve iyileşme süreci boyunca ihtiyaç duyulan bütün tetkik ve işlemler eksiksiz olarak yerine getirilebilir. Tecrübeli doktor kadrosu ile İç Hastalıkları bölümünde kişilerin şikayetlerine ve ihtiyaçlarına göre tedavi başlanır. Ayrıca İç Hastalıkları branşının birçok yandal içermesi nedeniyle gerekli olması durumunda ilgili yan dal uzmanlarına yönlendirme yapılarak daha detaylı bir değerlendirme yapılması mümkündür.

Florence İç Hastalıkları Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde çalışan İç Hastalıkları ekibi, güncel uluslararası tanı ve tedavi yaklaşımlarını takip ederler. Florence’ta bulunan teknolojik cihazların da yardımıyla doğru tanı ve tedavinin başlamasında uzmanlaşmış olan ekiplerimiz arasında birçok farklı branşta uzmanlaşmış doktorlarda yer alır. İç Hastalıkları bölümünde yer alan uzmanlık birimleri şunlardır:
 • Genel dahiliye
 • Nefroloji
 • Gastroenteroloji
 • Hematoloji
 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • Romatoloji
 • Onkoloji
 • İmmünoloji ve Allerji
 • Geriatri

İç Hastalıkları İle İlişkili Diğer Branşlar Nelerdir?

Vücut içinde yer alan birçok organ sistemini incelediği için Dahiliye hastalıklarının bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi önemlidir. Bu nedenle tanı ve tedavi aşamasında diğer branşlar ile işbirliği yapılması gerekir. Florence Nightingale Hastaneleri’nde hastalıkların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve hastaların şikayetlerine neden olan durumların tespit edilerek tedavi edilmesi için hastalıklara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılır. İç Hastalıkları bölümü yan dalları dışında hastanemiz içerisinde yer alan diğer tıbbi branşlar ile de işbirliği içindedir. Bu branşlar şunlardır:
 • Radyoloji: Bilgisayarlı tomografi, MR, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı konulmasında önemli role sahiptir.
 • Genel cerrahi: İlaç tedavisinin yeterli olmadığı ve cerrahi tedavi gerektiren durumlarda etkilidir.
 • Organ nakli merkezi: Kemik iliği nakli gereken hastalarda tedavide önemli bir görev üstlenen organ nakli merkezi kurulduğu günden bu yana başarılı tedaviler sonucu birçok kişinin hayatında önemli bir iz bırakmıştır.
İç hastalıkları birçok farklı problemin tedavi edildiği bir bölümdür. Bu bölüm ile ilgili herhangi bir rahatsızlığa dair belirti veya bulguları kendinizde gözlemlemeniz halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman doktorlardan destek almanız önerilir.

Randevu Alın