Yrd. Doç. Dr. Pınar HÜNER OMAY

Merkez Sorumlusu Yardımcısı /  Doku ve Banka Birimi Sorumlusu


Email: pinar.omay@florence.com.tr

Telefon: 444 0 436Öğrenim Durumu:

 • Lisans: Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2004
 • Yüksek Lisans: Moleküler Biyoloji-Genetik & Biyoteknoloji İstanbul Teknik Üniversitesi 2007 
 • Doktora: Moleküler Biyoloji-Genetik & Biyoteknoloji İstanbul Teknik Üniversitesi 2016

Çalışma Deneyimleri

 • 2016 – Halen, T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi. Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kordon Kanı Bankası, Hücre & Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Sorumlu Yardımcısı, Doku Birim & Banka Birim Sorumlusu
 • 2009 – 2016, Onkim Kök Hücre Teknolojileri Tic. ve San. A.Ş. Laboratuvar Sorumlusu
 • 2004 – 2008, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı SOPHIED “Avrupa Renk Endüstrisi için Sürdürülebilir Biyoproseslerin Geliştirilmesi” başlıklı projede proje asistanlığı


Yayınlar 

 • Cimenoglu, H., Meydanoglu, O., Baydogan M., Bermek, H., Huner, P., Kayali, E.S., 2011. Characterization of Thermally Oxidized Ti6Al7Nb Alloy for Biomedical Applications. Metals and Materials International 17 (5), 765-770.

 • 15-18 Ekim 2015, 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies-Antalya-Turkey. “Arzu Karabay, Ece Selçuk, Koray Kırımtay, Pınar Hüner, Haluk Topaloğlu. Induced Pluripotent Stem-Cell based Hereditary Spastic Paraplegia Disease Modelling. Poster No: PP-089”

 • 19-20 Aralık 2014, The MacroTrend Conferences. “Semra Zuhal Birol, Pınar Hüner, Hüseyin Kızıl, Levent Trabzon, Hakan Bermek. The Fabrication of Micropatterned PDMS Scaffolds by Soft Lithography for Tissue Engineering.” (Poster No: 6)

 • 20 -23 Mart 2014, 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi-Kocaeli-Türkiye. “Pınar Hüner, Pınar Ç. Demircan, Günseli Özdemir, Oktay Kadayıfçı. İyi Üretim Uygulamaları Şartlarında Göbek Kordon Dokusundan İzole Edilen Mezenkimal Kök Hücreleri İmmünfenotiplemesi”

 • 13-14 Kasım 2013, 1st International Conference on the Science & Engineering of Materials-Malaysia. “P. Hüner Omay, M. Zuvin, H. Kizil, L. Trabzon, H. Bermek. Differentiation of Umbilical-Cord Blood Mesenchymal Cells and Scaffold Studies for Vessel Engineering.” (Poster No: ICoSEM-334)

 • 28-29 Mayıs 2013, First International Symposium on Vascular Tissue Engineering-Leiden- The Netherlands. Pinar Huner Omay, Merve Zuvin, Huseyin Kizil, Levent Trabzon, Hakan Bermek. Differentiation of Umbilical-Cord Blood Mesenchymal Cells and Scaffold Studies for Vessel Engineering.” (Poster No: 31)

 • 29 Eylül-01 Ekim 2010, 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu sözel bildiri-Samsun “Mezenkimal Hücre ve Dendritik Hücrelerin Akım Sitometrisi ile Tanımlanması”

 • 22-27 Ağustos 2010, 14th International Congress of Immunology-Kobe-Japonya. “Aysel Yurtsever, Pınar Hüner, Cem Kulen, Rukset Attar, Ayfer Haydaroğlu. Dendritic Cell Characterization and Dendritic Cell-based Cancer Vaccines.” (Poster No: PP-024-69)

 • • 22-27 Ağustos 2010, 14th International Congress of Immunology-Kobe-Japonya. “Ayfer Haydaroğlu, Aysel Yurtsever, Tayfun Dalbastı, Nezih Oktar, Pınar Hüner, Cem Kulen. Behaviour of Dendritic Cells Introduced to Glioblastoma Multiforme (GBM) Stem Cells.” (Poster No: PP-070-41)

 • 13-17 Haziran 2010, Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society-EU meeting TERMIS-EU 2010 Galway-İrlanda. Elif Karaca, Pinar Huner, Erdem Tezcan, Aysel Yurtsever, Oya Atici, Rukset Attar, Candan Tamerler. Differentiation of Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stromal Cells to Bone Tissue for Tissue Engineering Applications.”

 • 2008, 12. Uluslararası Bakteriyoloji ve Mikrobiyoloji Kongresi, İstanbul-Turkey (IUMS 2008). “Pınar Hüner, S.Koray Yeşiladalı, Candan Tamerler, Hakan Bermek. Purification and characterization of laccase from Coriolopsis polyzona.” (BP 635-Abstract book: 328).

 • 7-9 Eylül 2006, Oxizymes in Oeiras, 3rd European meeting in oxizymes-Oeiras-Portugal. “Pınar Hüner, Hande Asımgil, Koray Yeşiladalı, Hakan Bermek, Candan Tamerler. Laccase Purification from Coriolopsis polyzona MUCL 38443.” (Poster No:14, Abstract Book: 73)

 • Pinar Huner, Merve Zuvin, Aysenaz Tavsanli, Levent Trabzon, Hakan Bermek, 2015. Effect of Polydimethylsiloxane Surface Architecture on behavior of Endothelial Cells differentiated from Umbilical Cord Blood-Mesenchymal Stem Cells. Journal of Cell and Molecular Biology, Volume 13.

 • 22 Ekim 2013, NanoTR-Student Conference 2013. “Pınar Hüner Omay, Merve Zuvin, Hüseyin Kızıl, Levent Trabzon, Hakan Bermek. Differentiation of Umbilical-Cord Blood Mesenchymal Cells and Scaffold Studies for Vessel Engineering”

 • 31 Ekim-5 Kasım 2011, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. “Onur Meydanoğlu, Mehmet Cingi, Murat Baydoğan, Hakan Bermek, Pınar Hüner, Hüseyin Çimenoğlu. Bir Titanyum Alaşımının Mekanik ve Biyolojik Özelliklerine Termal Oksidasyon İşleminin Etkisi.”

 • 12 Kasım-15 Kasım 2009, 5. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı ve Kursları sözel bildiri-Antalya. “Mezenkimal Kök Hücre ve Dendritik Hücrelerin Akım Sitometri ile Tanımlanması”

Patentler

“Mikroşekilli Biyolojik Damar Uygulaması” isimli patent süreci devam etmektedir.

Projeler

Araştırmacı, Avrupa Birliği 6. Çerçeve tarafından desteklenmiştir [EU 6th Frame Integrated Project (Project No: 505899)]. 2004-2007.

Araştırmacı, “Kordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere Kemik Doku Farklılaşması” SANTEZ projesi. (Proje No: 00312.STZ.2008.2). 2008-2011, 152.914,62 TL.

Araştırmacı, “Kordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Damar Mühendisliğinde Kullanılabilmek üzere Damar Cidarı Hücre Farklılaşması” TÜBİTAK 1002 projesi (Proje No: 109S296). 2010-2011, 25.000 TL.

Araştırmacı, “Nörodejeneratif Herediter Spastik Parapleji Hastalarının Kan Hücrelerinin Nöron ve Kas Hücrelerine Dönüştürülmesi” SANTEZ projesi. (Proje No: 0415.STZ.2013-2). 2013-2017, 757.141,00 TL.