Uzm. Bio. Ferda Işık

Kalite Güvence Sorumlusu / Kalite Yönetim TemsilcisiEmail: 
ferda.isik@florence.com.tr

Telefon: 444 0 436 Öğrenim Durumu
 • Yüksek Lisans: 02.2007- 03.2009 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya
 • Lisans: 10.2002- 07.2006 Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • Lise- Ortaokul: 1995-2002 Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi / Sakarya

Yabancı Dil :
İngilizce – Okuma : iyi derecede ; Yazma: iyi derecede; Konuşma; İyi derecede
Almanca - Okuma : orta derecede ; Yazma: orta derecede; Konuşma; orta derecede
 
İş Tecrübeleri
 • 01. 05.2016- İstanbul Bilim Ünvirsitesi / Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı Kalite Güvence Sorumlusu 
 • 01. 05.2016- İstanbul Bilim Ünvirsitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kordon Kanı Bankası, Hücre & Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Güvence Birim Sorumlusu ve Satın Alma Birim Sorumlusu
 • 07. 12.2010-30.04.2016 Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Satınalma Sorumlusu 
 • 04. 03.2013-30.04.2016 Acıbadem Labmed İstanbul Doku Tipleme Laboratuvarı Tetkik ve Analiz Sorumlusu
 • 18.08.2014-31.12.2015 Acıbadem Labmed Ankara Doku Tipleme Laboratuvarı Tetkik ve Analiz Sorumlusu
 • 01.2010 - 07.2010 RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç San.Ltd- Satış temsilcisi
 • 07.2007 - 10.2007 Medicana Hospitals Çamlıca- Biyolog
 
 
Sertifikalar ve Eğitimler
  
Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu Katılım Sertifikası
 
30.06.2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Lab.’da 80 saatlik kurs
 
VII. Ulusal, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi Katılım Sertifikası
 
4-6 Mayıs 2007 Adana/Türkiye
 
4857 Sayılı İş Kanunu Gereklerine Göre İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Katılım Sertifikası

Uzman Danışmanlık Eğitim Hizmetleri, 19 Şubat 2010

I. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Katılım Sertifikası
   28 Eylül- 2 Ekim 2011 Sapanca/Türkiye
 
2. Avrasya Hematoloji Kongresi Katılım Sertifikası
 
13-16 Ekim 2011 Antalya /Türkiye
 
Temel Hücre Kültürleri Eğitimi
 
ASG Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası, 14-18 Şubat 2010
 
GMP Update Eudralex Vol. 4 Part 1ve 2 Eğitimi
 
ASG Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası , 21-22 Kasım 2011
 
Verity PCR Cihazı Eğitim Sertifikası Genomed

Sağlık Hizmetleri Aş. 28 Mart 2011 Luminex 200

Cihazı Eğitim Sertifikası

ATQ Biyoteknoliji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 3 Ocak 2011
 
EZ1 Advenced ,Corbett Research Palm Cycler cihazları Eğitim Sertifikası
 
ATQ Biyoteknoliji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 29 Mayıs 2012
 
Clinimacs Cihazı Eğitim sertifikası
 
Miltenyi Biotech 27-28 Haziran 2012
 
39.Ulusal Hematoloji Kongresi Katılım Sertifikası
 
23.10.2013-26.10.2013 Antalya /Türkiye
 
Doku Tipleme Laboratuvarı Genel Eğitimi
 
23.12.2013 – 27.12.2013 Katip Çelebi Üniversitesi Tepecik E.A.H Doku Tipleme Lab –İzmir / Türkiye
 
Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi 02.12.2013

(tüm gün) Acıbadem Akademi /İstanbul Takım Kurma

Sanatı Eğitimi

09.01.2014 (tüm gün) Acıbadem Akademi /İstanbul
 
Kişisel İmaj Eğitimi
 
04.02.2014 (tüm gün) Acıbadem Akademi /İstanbul
 
İlişki Yönetimi Eğitimi
 
24.03.2014 (tüm gün) Acıbadem Akademi /İstanbul
 
Durumsal Liderlik Eğitimi
 
29.04.2014 (tüm gün) Acıbadem Akademi /İstanbul
 
Raporlama teknikleri Eğitimi
 

06.06.2014 (tüm gün) Acıbadem Akademi /İstanbul
 
E-Dış Ticaret Uzmanılığı Eğitimi Haziran 2014
 
Yorktrade Foreign Trade Enstitute (T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzmanlık alanları
*E-iç ve Dış Ticaret
 
*İnternet Kullanarak Uluslararası Pazarlama
 
*Uluslararası Ticari Bağlantı-Satış Teknikleri ve Ticari Yazışmalar
 
*Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
 
*İhracat Uygulamaları
 
*İthalat Uygulamaları
 
*Mevzuat ve Uluslararası Uygulamaları
 
6. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi Katılım Sertifikası
 
09-12 Nisan 2015- Antalya /Türkiye
 
TÜBA- (cGMP) Hücresel Tedavi Ürünleri Kalite Standartları Kursu KatılımSertifikası (Eğitimci olarak)
 
10  Nisan 2015- Antalya /Türkiye
 
Yüksek Lisans Tezi
 
Trinitrobenzen sülfonik asit (TNBS) ile oluşturulan deneysel kolitte çörek otu (Nigella sativa) yağının koruyucu etkisinin  incelenmesi,2009

Yayınlar
 
1)Isik F, Tunali Akbay T, Yarat A, Genc Z, Pisiriciler R, Caliskan-Ak E, Cetinel S, Altıntas A, Sener G. Protective effects of black cumin (Nigella sativa) oil on TNBS-induced experimental colitis in rats. Digestive Diseases and Sciences, 2010 , DOI: 10.1007/s10620-010-1333-z. (56, 721-730, 2011).
 
2)E.Emekli-Alturfan, A.Yarat, T.Tunalı-Akbay, F.Işık, G.Yenidoğan, G.Şener, Ö.Şehirli, R.Pişiriciler, E.Ak, A.Altıntaş, "Effect of Black Cumin (Nigella sativa) Seed Oil on Gastric Tissue in Experimental Colitis", Advances in Environmental Biology, 5(2), 483-490 pp., 2011.
 
Posterler
 
Kan Hücrelerinin Doku faktörü oluşturma etkinliğinin invitro incelenmesinde modifiye Quick Metodunun kullanılması T. Tunalı Akbay, A. Yarat, T. Kadir, F. Işık, Z. Genç ,VII. Ulusal, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi,4-6 Mayıs 2007, Adana, Türkiye

The effects of black cumin (Nigella sativa) seed oil on experimental colitis in rats. Yarat Aysen; Isik ,Ferda;
Akbay Tugba T; Sener, Goksel; Sehirli, A. Ozer; Cetinel , Sule; 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009) 4-9 October 2009, BITEC, Bangkok, Thailand

The effects of black cumin (Nigella sativa) seed oil on experimental colitis in rats , F. Işık ;TT . Akbay; A.Yarat ;
G. Şener, ; AÖ. Sehirli; Ş. Çetinel ; Marmara Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2009-2010 Mezunları Diploma tören ile 10. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri , 17 Aralık 2010 İstanbul, Türkiye
 
Tümörojenite Analizinde Telomeraz Enzim Aktivitesi Bir Marker Olabilir mi? M. Kongur, B. Akın, H. Aydın, U.
Seyis, F. Işık, F.Eyüboğlu, M. Yılancı, C. Yakıcıer, N. Pelit, E. Ovalı ; I. Kök Hücre Araştırmaları kongresi 28 Eylül-
2Ekim 2011 Sapanca ,Türkiye, 2. Avrasya Hematoloji Kongresi 13-16 Ekim 2011 Antalya,Türkiye, 17. Ulusal Hematoloji Kongresi 19-22 Ekim,Ankara Türkiye.
 
Cerrahi Marker Pen'in Kıkırdak Hücreleri Üzerindeki Etkisi. M. Kongur, U. Haklar, H. Aydın, U. Seyis, F.Eyüboğlu, F. Işık, M. Yılancı, N. Pelit, E. Ovalı ; I. Kök Hücre Araştırmaları kongresi 28 Eylül- 2Ekim 2011 Sapanca ,Türkiye, 2. Avrasya Hematoloji Kongresi 13-16 Ekim 2011 Antalya,Türkiye, 17. Ulusal Hematoloji Kongresi 19-22 Ekim,Ankara
Türkiye.
 
Enjekte Edilebilen Kıkırdak Üretimi. H. Aydın, M. Kongur, F. Eyüboğlu, F. Işık, U. Seyis, M Yılancı, N. Pelit, E. Ovalı; I. Kök Hücre Araştırmaları kongresi 28 Eylül- 2Ekim 2011 Sapanca ,Türkiye, 17. Ulusal Hematoloji Kongresi 19-22 Ekim, Ankara Türkiye.
 
Dendritik Hücre Üretimi Optimizasyon Çalışması. F.Eyüboğlu, M. Kongur, H. Aydın, F. Işık, U. Seyis, M. Yılancı,
N. Pelit, E. Ovalı;I. Kök Hücre Araştırmaları kongresi 28 Eylül- 2Ekim 2011 Sapanca ,Türkiye, 2. Avrasya Hematoloji Kongresi 13-16 Ekim 2011 Antalya, Türkiye
 
8)B Grubu Yeni Doğanlar Kök Hücreler Açısından Daha mı Şanssız? U. Seyis, H. Aydın, F.Eyüboğlu, M Yılancı, M.
Kongur, F. Işık, S. Çelik, N. Pelit, E. Ovalı; I. Kök Hücre Araştırmaları kongresi 28 Eylül- 2Ekim 2011 Sapanca Türkiye, 2. Avrasya Hematoloji Kongresi 13-16 Ekim 2011 Antalya,Türkiye, 17. Ulusal Hematoloji Kongresi 19-22 Ekim, Ankara Türkiye.
 
9)Dendritik Hücre Üretiminde Kullanılan Maturasyon Kokteyllerinin Karşılaştırılması ve Optimizasyonu. H. Aydın, M. Kongur, U. Seyis, M Yılancı F.Eyüboğlu, F. Işık, S. Çelik, N. Pelit, E. Ovalı; I. Kök Hücre Araştırmaları kongresi 28 Eylül- 2Ekim 2011 Sapanca ,Türkiye, 17. Ulusal Hematoloji Kongresi 19-22 Ekim, Ankara, Türkiye .

Ödüller
 
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uluslar Arası Yayın Plaketi, 17 Aralık 2010
 
Görev Aldığı Projeler
 • -Kıkırdak Hasarlarının tedavisinde kondrosit/mezenkimal kök hücre içeren 3 boyutlu matriksin (artroplastik) etkinliği/Acıbadem  Labcell

 • Kemik Nakli/Acıbadem Labcell

 • Biyoderi Çalışması/Acıbadem Labcell

 • Biyoderinin Tam Kat Deri Defektlerinde Etkinliği/Acıbadem Labcell
 • Biyokemiğin Kemik Defektlerindeki Etkinliği/Acıbadem Labcell

 • Kartilaj Projesi/Acıbadem Labcell

 • Human Serum Karşılaştırılması /Acıbadem Labcell

 • PDGF'nin Hücrelere Etkisi /Acıbadem Labcell

 • Otolog Matriksin Kıkırdak Dokusuna Dönüştürülmesi /Acıbadem Labcell

 • Ürün Transfer Solusyonlarını Karşılaştırılması /Acıbadem Labcell

 • Otolog Matriksin İçerisinde Hücre Canlılığı Analizi /Acıbadem Labcell

 • Trakea Deselürizasyonu /Bezmialem Üniversitesi

 • Yapay Kulak Çalışması-Organ Mühendisliği /Acıbadem Bakırköy

 • Calcium Carbonate'in Doz Analizi /Acıbadem Labcell

 • Çok Katlı Flask İLE Tx300 Flaskın Karşılaştırılması /Acıbadem Labcell

 • Peteka Flask ile Tx300 Flaskın Karşılaştırılması /Acıbadem Labcell

 • Serumsuz Besiyerinin MKH Üretimi Üzerine Etkisi /Acıbadem Labcell

 • Otolog Matriks Oluşturmak için Ca ve Transamine Deneyi /Acıbadem Labcell

 • Human FGF-2'nin MKH Üzerine Etkisi /Acıbadem Labcell

 • Kalp Deselürizasyonu /Acıbadem Labcell

 • MKH-Siroz Projesi /Çukurova Üniversitesi

 • Yanık Tedavisi Proje 1 /Ankara Dış Kapı Hastanesi

 • Yanık Tedavisi Proje 2 /Ankara Dış Kapı Hastanesi

 • Optimizasyonu Yapılmış Üretim Yöntemiyle Elde Edilen Dendritik Hücreler Üzerinde, Adipoz Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmünosupresif

 • Özelliklerinin İncelenmesi /Kogem Yüksek Lisans Tezi