Hücre Kültürü Yöntemi

Ortopedik hastalıkların tedavisinde uygulanan  kemik iliği ve yağ dokusundan elde edilen kök hücre konsantrasyonları yöntemlerinde elde edilen hücresel ürünler tek bir tip hücreden oluşmaz. Bu konsantrasyonlarda çeşitli hücre tipleri mevcuttur.

Hücre kültürü yönteminde ise hastadan alınan doku;  laboratuvar ortamında hücrelere ayrılır ve sadece kök hücreler izole edildikten sonra laboratuvar ortamda kültür ile çoğaltılırlar. Bu işlem yaklaşık 3-4 hafta sürer. Oluşturulan hücre kültürü  enjeksiyon veya membranlı nakil uygulamasına göre hazırlanır. 

Hücre kültürü uygulaması 2 aşamalıdır:

  • Birinci aşamada kemik iliği, yağ ya da eklem (sinovyum) biyopsi yapılarak elde edilen doku örneği, özel izinlerle açılmış GMP (Good manufacturing practice=iyi üretim uygulamaları) laboratuvarlarına gönderilir. Orada steril ve son derece özel şartlarda hücreler ayrıştırılır ve çoğaltılır. Bu aşama yaklaşık 3-4 hafta sürmektedir.
 
  • İkinci aşamada ise elde edilen bu hücre kültürü hastaya uygulanır.


Kök hücreler, uygulandıkları yerin özelliğine göre değişime uğrayabilir ve bozuk olan doku yerini alabilirler. Bu sayede doku hasarlarının giderilmesi, ödemin azaltılması, ağrının giderilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca kök hücreler bağışıklık (immün) sistemini ayarlayabilmeleridir. Bu özelliklerinden dolayı, başkasının kök hücresi bir başkasına uygulanması teorik olarak mümkündür. Çok yakın bir zamanda ülkemizde bu hücrelere yönelik doku bankacılığı kurulmuş olacaktır.