Hodgkin Lenfoma

Hodgkinlenfoma, lenfositlerden kaynaklanan lenf dokusu kanseridir. Bu hastalıkta lenf biyopsisinde Reed-Sternberg hücresi adı verilen anormal hücrelerin görülmesi tanı koydurucudur.

Hastalık belirtileri nelerdir?

Hodgkinlenfoma %90 kendini olguda lenf düğümlerinde büyüme ile gösterir. Sıklıkla karşımıza çıkan hastalık belirtileri;  

 Boyun, koltuk altı veya kasıkta ağrısız, lastik kıvamında, büyük lenf düğümleri
 
Alkol aldıktan sonra lenf düğümlerinde ağrı olması
 
Kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk 
 
Vücutta kaşıntı
 
Ateş yüksekliği
 
Gece terlemeleri

Öksürük, solunum zorluğu veya göğüs ağrısıdır.

HL’danasıl tanı konur?   

1.Anamnez ve fizik muayene: Muayenede en belirgin bulgu lenf bezi, dalak ve karaciğer büyümeleridir.

2.Tam kan sayımı ve biyokimyasal tetkikler: Beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, trombositlerin sayısı, hemoglobin miktarı ölçülür. Kan LDH (Laktatarada boşlukdehidrojenaz) enzimi bu hastalıkta yüksek bulunabilir. 

3.Periferik kan yayması: Kan hücrelerinin çeşitleri ve sayılarını tespit için yapılır. 

4.Radyolojik incelemeler: Boyun, akciğer bölgesi (toraks) ve karın tomografisi ile ilk değerlendirme yapıldıktan sonra, PET-BT ile hastalığın hangi organları tuttuğu ortaya konulur.

5.Lenf bezi veya doku biyopsileri: Bu hastalıkta kesin tanı için biyopsi şarttır. 

6.Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi: Hastada kemik iliği tutulumu olup olmadığının saptanması önemlidir. Hastalık evresini belirlemek için kemik iliği biyopsisi yapılır.

7.İmmün-histokimyasal tetkikler ve immün-fenotipleme: HL tanısı ve lenfomanın alt tiplerinin tayini için yapılabilir.

Hastalığın prognozu nedir?

Prognoz;Hodgkinlenfomanın alt tipine, hastalığın evresine, hastanın yaşı ve genel durumuna, kan LDH (laktatdehidrojenaz enzimi) seviyesine bağlı olarak değişir. Ancak en ileri evrelerde bile deneyimli merkezlerde %80 ve üzerinde tam iyileşme (şifa) sağlanabilmektedir. 

Hodgkinlenfoma kaç farklı tipte görülür? 

Klasik Hodgkinlenfoma: Tipik Reed-Sternberg hücrelerinin görüldüğü HL’dır.              

 Nodüler lenfosit-baskın Hodgkinlenfoma: Nadir görülür, genelde erken evrede tanı konur. Özellikle çevresel lenf düğümlerinden başlar. Prognoz ve yaşam süresi daha iyidir. 

Hodgkinlenfoma evrelemesi nasıl yapılır? 

Evre I: Tek bir lenf bezi bölgesi tutulmuştur. 

Evre II: Diyaframın üstündeki veya altındaki aynı taraflı en azından iki lenf bezi tutulumu vardır. Diyaframın aynı tarafında başka lenf bezlerinde de lenfoma hücreleri görülebilir.

Evre III: Diyaframın alt ve üstündeki lenf bezleri tutulmuştur. 

Evre IV: Farklı organ dokularda yaygın tutulum bulunur .

Kemik iliğinde ve dalakta tutulum, ayrı ifade edilir. Eğer hastada ateş, kilo katbı ve terleme bulguları varsa bunlar B semptomları olarak ifade edilir, hastalığın daha ağır seyredeceğini ifade eder. B semptomları bulunmayan hastalar, A grubu olarak tarif edilirler, bunlarda hastalık daha iyi seyreder.

HL’da tedavi nasıl planlanır?

1.Kemoterapi: Genellikle birden fazla ilaç aynı anda uygulanır. İlaçlar çoğunlukla  damardan (intravenöz) verilir, az bir kısmı ağızdan alınabilir. Tedavi genellikle hastaneye yatış gerektirmeden kemoterapi uygulama yetkisine sahip bir merkezde uygulanabilir. 

2.Radyoterapi:  Yüksek enerjili X ışınları ile kanser hücrelerinin öldürülmesidir.  Tek başına veya diğer tedavilere ilaveten uygulanır.

3.Kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi (Kök hücre nakli):  Tedavi olup da hastalığı 12 ay sonra tekrar geçiren veya ilk seçim tedaviye dirençli hastalarda hastanın genel durumu uygunsa otolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulanır. 

Doğumsal bağışıklık sistemi hastalıkları,  otoimmun hastalık, organ nakli geçirme hikayesi, birinci derece akrabalarda özellikle kız ve erkek kardeşlerde Hodgkin lenfoma geçirmiş olma öyküsü bu hastalık için risk faktörleridir. 


Hodgkin lenfoma %90 kendini olguda lenf düğümlerinde büyüme ile gösterir. Sıklıkla karşımıza çıkan hastalık belirtileri;

  • Boyun, koltuk altı veya kasıkta ağrısız, lastik kıvamında, büyük lenf düğümleri
  • Alkolün aldıktan sonra lenf düğümlerinde ağrı olması
  • Kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk 
  • Vücutta kaşıntı
  • Ateş yüksekliği
  • Gece terlemeleri
  • Öksürük, solunum zorluğu veya göğüs ağrısıdır.

1.Anamnez ve fizik muayene: Muayenede en belirgin bulgu lenf bezi, dalak ve karaciğer büyümeleridir.

2.Tam kan sayımı ve biyokimyasal tetkikler: Beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, trombositlerin sayısı, hemoglobin miktarı ölçülür. Kan LDH (Laktatdehidrojenaz) enzimi bu hastalıkta yüksek bulunabilir. 

3.Periferik kan yayması: Kan hücrelerinin çeşitleri ve sayılarını tespit için yapılır.  

4.Akciğer filmi: Büyümüş lenf bezlerinin tespiti için çekilir.

5.Lenf bezi veya doku biyopsileri: Bu hastalıkta kesin tanı için biyopsi şarttır. 

6.Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi: Hastada kemik iliği tutulumu olup olmadığının saptanması önemlidir. Hastalık evresini belirlemek için kemik iliği biyopsisi yapılır.

7.İmmunhistokimyasal tetkikler ve İmmunfenotipleme: HL tanısı ve lenfomanın alt tiplerinin tayini için yapılabilir.

Prognoz; Hodgkin lenfomanın alt tipine, hastalığın evresine, hastanın yaşı ve genel durumuna, kan LDH (laktatdehidrojenaz enzimi) seviyesine bağlı olarak değişir. 


I-Klasik Hodgkin lenfoma: Tipik Reed-Sternberg hücrelerinin görüldüğü HL’dır.              

II-Nodüler lenfosit-baskın Hodgkin lenfoma: Nadir görülür, genelde erken evrede tanı konur. Özellikle çevresel lenf düğümlerinden başlar. Prognoz ve yaşam süresi daha iyidir. 

Evre I: Tek bir lenf bezi bölgesi tutulmuştur. 

Evre II: Diyaframın üstündeki veya altındaki aynı taraflı en azından iki lenf bezi tutulumu vardır. Diyaframın aynı tarafında başka lenf bezlerinde de lenfoma hücreleri görülebilir.

Evre III: Diyaframın alt ve üstündeki lenf bezleri tutulmuştur. Ayrıca lenf bezi gruplarının yakınındaki bir dokuda veya organda da tutulum vardır.  

Evre IV: Farklı organ ya da dokularda yaygın tutulum bulunur .


1.Kemoterapi: Genellikle birden fazla ilaç aynı anda uygulanır. İlaçlar çoğunlukla  damardan (intravenöz) verilir, az bir kısmı ağızdan alınabilir. Tedavi genellikle hastaneye yatış gerektirmeden kemoterapi uygulama yetkisine sahip bir merkezde uygulanabilir. 

2.Radyoterapi:  Yüksek enerjili X ışınları ile kanser hücrelerinin öldürülmesidir.  Tek başına veya diğer tedavilere ilaveten uygulanır.

3.Kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi (Kök hücre nakli):  Tedavi olup da hastalığı 12 ay sonra tekrar geçiren veya ilk seçim tedaviye dirençli hastalarda hastanın genel durumu uygunsa otolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi yaklaşımı uygulanır. 


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz