Hipotiroidi kan tarama testi

Hipotiroidi tarama testi için bebekten alınan kanla sonuca ulaşmak mümkündür. 10 binde 1’lik görülme oranı vardır fakat tedavi edilmeyen  çocuklarda ileride ağır zeka geriliği oluşacağından erken teşhis edilmesi önemlidir. Hipotiroidi, tiroid hormonlarının eksikliğidir. Kanda tiroid hormon seviyesi düşük, TSH yüksek bulunur. Tanısının konmasının ardından tedaviye geçilmesi gerekir. Tedavisi ise uygulama ve maliyet açısından kolay ve ekonomiktir. Tiroid tabletleri suda eriterek bebeğe içirilir. 
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz