Hipertiroidi (tiroid bezinin normalden çok çalışması)

Tiroid bezinin normalden fazla çalışarak kontrolsüz hormon üretiminin olması durumuna hipertiroidi denilmektedir.

Hipertiroidi; genç hastalarda özellikle kilo kaybı (iştah artmasına rağmen), yaşlı hastalarda kalp çarpıntısı, ellerde titreme, terleme, sıcağa karşı toleranssızlık, sinirlilik, kadınlarda adet bozukluğu, saçlarda incelerek dökülme ve ishal şikayetlerine sebep olur.

Hipertiroidinin cerrahi tedavisi

Hipertiroidinin cerrahi tedavisinde esas iki amaç hastanın bu hastalığını ortadan kaldırmak ve bir daha tekrarlamasını önlemektir. Bu nedenle özellikle genç yaşlarda görülen ve gözleri de etkileyen Basedow-Graves hastalığında eğer cerrahi uygulanacaksa o taktirde tiroidin % 95 inin çıkartılması gerekir.

Ameliyat sonucunda hastanın ömür boyu tiroid hormonu kullanması gerekir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz