Hidrosefali ameliyatları

  • Endoskopik 3. ventrikülostomi
  • VP şant ameliyatları
  • LP şant ameliyatları

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz