• Çalışana Değer Verme
  • Çevreye Karşı Duyarlı Olma
  • Hasta Merkezi
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  • Hasta ve İnsan Hakları
  • Hemşirelik Haftası
  • Katılımcılık ve Ortak Akıl
  • Sefkatli Onurlu Adıl
Kurumsal

Yararlı Linkler

Yönetim Bilimleri Dergisi : http://ybd.comu.edu.tr/index

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi : http://sbfe-dergi.erciyes.edu.tr/Kalite ve Performans Daire Başkanlığı : https://kalite.saglik.gov.tr/ 

World Health Organization: http://www.who.int/en/

The New England Journal of Medicine : http://www.nursingworld.org/ Center for Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov/

United Nationss Educational Scientific and Cultural Organization : http://en.unesco.org/

Pediatric Nursing News and Resources : http://www.pediatricnursing.org/

Journal of Pediatric Nursing Child Growth and Development : http://pedicases.org/

Nursing Association of Home Care : http://erlbaum.com/

Lawrence Erlbaum Associates, Inc.: www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160506.html

Omaha Problem Classification System : http://www.tuik.gov.tr/

TC Devlet İstatistik Enstitüsü : Sayfayı incelemek için tıklayınız..

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı: http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/index.aspx

Centers Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov/Türkiye Akreditasyon Kurumu: Sayfayı incelemek için tıklayınız..

Sorry! It has got a problem!
Sorry! It has got a problem!
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2019 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.