Hemşirelik Misyon & Vizyon

MİSYON

Uluslararası kalite standartlarında; birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, sürdürmek, etik ve mesleki ilkelerle bütünleşen, mükemmellik kültürünü çalışanlarımızın yaşam biçimine dönüştüren hemşirelik bakımı sunmak.

VİZYON

Çağdaş hemşirelikte, bilim ve teknolojiye dayalı mesleki gelişime öncülük eden; uygulama, sürekli eğitim, araştırma, yönetim danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getiren evrensel düzeyde sağlık kurumu olmada öncü olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • Hasta ve İnsan Haklarına Saygı
 • Etik ve Mesleki İlkelere Saygı
 • Çalışana Değer Verme
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
 • Şefkatli, Onurlu, Adil ve Saygılı Yaklaşım
 • Hasta Merkezli ve Kanıta Dayalı Bakım
 • Takım Çalışması ve Devamlılık
 • Katılımcılık ve Ortak Akıl
 • Sürekli Eğitim ve Gelişim
 • Bakım ve Sürecin Kalitesinde Sürekli İyileştirme
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Çevreye Karşı Duyarlı Olma ve Çevreyi Koruma
 • Etkin ve Doğru İletişim

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.