• Çalışana Değer Verme
 • Çevreye Karşı Duyarlı Olma
 • Hasta Merkezi
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
 • Hasta ve İnsan Hakları
 • Hemşirelik Haftası
 • Katılımcılık ve Ortak Akıl
 • Sefkatli Onurlu Adıl

Hemşirelik Kalite Politikası

Kuruma sağlık hizmeti almak için başvuran birey / hasta ve yakınları toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek için;


 • Hemşirelik Hizmetleri kalite iyileştirilmesi adına süreçlerin geliştirilmesi
 • Doğru ve etkin veri toplanması
 • Hasta / hasta yakınına yönelik bakım hizmetlerini geliştirmek
 • Hasta / hasta yakınının iyiliği için eğitim vermek
 • Kurumun kalite politikası çerçevesindeki tüm süreçlerde aktif rol oynamak
 • Ulusal ve uluslararası belirlenen standartları korumak ve geliştirmek