Hemşirelik Kalite Politikası

Kuruma sağlık hizmeti almak için başvuran birey / hasta ve yakınları toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek için;


  • Hemşirelik Hizmetleri kalite iyileştirilmesi adına süreçlerin geliştirilmesi
  • Doğru ve etkin veri toplanması
  • Hasta / hasta yakınına yönelik bakım hizmetlerini geliştirmek
  • Hasta / hasta yakınının iyiliği için eğitim vermek
  • Kurumun kalite politikası çerçevesindeki tüm süreçlerde aktif rol oynamak
  • Ulusal ve uluslararası belirlenen standartları korumak ve geliştirmek