• Çalışana Değer Verme
  • Çevreye Karşı Duyarlı Olma
  • Hasta Merkezi
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  • Hasta ve İnsan Hakları
  • Hemşirelik Haftası
  • Katılımcılık ve Ortak Akıl
  • Sefkatli Onurlu Adıl

Hemşirelik Bölümü Etkinlikleri

DEĞİŞİM İÇİN BİR GÜÇ SAĞLIK SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE DAYANIKLILIK

Değerli Meslektaşlarım;

Yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak artan kronik ve uzun süreli hastalıklar, salgınlar, global ekonomik krizlerin yol açtığı küresel sorunlar, savaşlar-göçler ve etkileri daha iyi sağlık hizmeti talebinde artış dünyadaki sağlık ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında, teknolojik ilerleme ile sağlık hizmetlerine ayrılan bütçelerin arttırılması gerekliliği ve yeni sağlık modellerine olan ihtiyacı da gündeme getirmiştir. 
     
Hemşireler değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen, köklü bir geçmişe sahiptir. Sağlık dünyasının büyük bölümünü oluşturan hemşireler, bireysel hasta bakımı ve refahını sağlamanın yanında toplumsal sağlığın gelişiminde ve güçlendirilmesinde anahtar niteliğindedirler.
     
Hemşireler son yüzyılda bilinen ve beklenen sağlık sorunlarının iyileştirilmesi ve baş edilmesinde hep ön ayak olmuşlardır. Günümüz dünyasında ortaya çıkan sorunlarla mücadelede; daha dayanıklı iş gücü ve sistemlerin oluşması adına çalışmaların ve eylem planlarının oluşturulması gerçeğini öne çıkarmıştır. Sistemin tüm düzeylerinde hemşirelik katkısını maksimize etmek öncelikli sorumluluklarımızdandır.
     
Dolayısıyla önümüzdeki 15 yılda karşılaşılacak dünya çapında ortaya çıkmakta olan enfeksiyonlar, doğal afetler, iklim değişiklikleri, savaşlar ve göçler gibi uluslararası etkiye sahip zorlukları aşabilmek adına dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulmasında yenilikçi, değişimi yöneten, kendinden emin, kararlı, konusunda uzman, sağlık politikalarına yön veren hemşire nesline ve liderlere ihtiyaç duyulmaktadır.
     
Bireysel olarak fiziksel ve ruhsal esenliğinizi koruyun, sağlığın gelişmesi için aktif olarak hastalar, meslek mensupları ve toplumla birlikte çalışın, yüksek kaliteli çıktılar elde etmek için becerilerinizi geliştirin. Dayanıklı hemşirelerin birlikteliği sağlık sistemini dayanıklı hale getirecek ve güçlendirecektir.
     
Gelecek, zorluklarla başa etmeyi, dayanıklı, kuvvetli sağlık sistemleri için birlikte çalışmayı gerektirir.
     
Geleceğin dayanıklı sağlık sistemleri, mesleğimiz ve toplum sağlığı adına; gücümüzü, bilgimizi, enerjimizi ve tecrübemizi kullanmak dileğiyle.

“Bir başka insana verebileceğiniz en büyük hediye dayanma gücüdür.” (Caroline Myss)

Sevgilerimle,


                                                                                                                                          Bahriye GAVAZ TOPALOĞLU
                                                                                                                     GRUP FNH HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ
 

hemşirelik hizmetleri etkinlikler


Yapılan Etkinlikler