• Çalışana Değer Verme
  • Çevreye Karşı Duyarlı Olma
  • Hasta Merkezi
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  • Hasta ve İnsan Hakları
  • Hemşirelik Haftası
  • Katılımcılık ve Ortak Akıl
  • Sefkatli Onurlu Adıl

Hemşirelik Direktörü Mesajı

Artan bilgi ve sağlık farkındalığı, gelişen teknoloji ve sağlık sistemi dolayısıyla insan ihtiyaçları ve ilişkilerinin ulaştığı düzey; sağlık hizmetini, üyeleri gittikçe artan multidisipliner bir ekibin görevi haline getirdi.

Hemşireler, sağlık sisteminin güçlendirilmesinde sağlık bakımı profesyonelleriyle birlikte alanda etkin çalışmaları, sağlık hizmeti sunumunda karar verici konumda olmaları, sağlık hizmetinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde, sağlık bakım çıktılarından maksimum yarar hedefine ulaşılmasında kilit rol oynarlar.

Sağlık hizmeti uygulayıcılarının büyük bir bölümünü hemşireler oluşturmaktadır. Hemşire, bilgiyi harekete geçirmeli veya kullanmalı; kritik düşünmeli, analiz etmeli, kültürel evrenselliğe duyarlı olmalı, etik davranmalıdır.

Eğitim, araştırma, yönetim danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getirmeli, hastalara etik ve mesleki ilkelerle bütünleşen, mükemmel bakımı sunmalıdırlar.

Değişen, gelişen ve giderek küreselleşen dünyada, çalışma koşulları, yönetim şekilleri, liderlik, yetkinlik gibi kavramların ön plana çıkması hemşirelik bakım hizmetini etkin, verimli ve öğrenmeye açık bir sistem haline getirmiştir.

Hemşirelik mesleğinin görünür kılınması, sosyal değerlerle birlikte değişime ve gelişime açık olması, mesleğin profesyonelleşmesi ancak değişim kültürü ile mümkün olabilir. Bizler değişim için güç olacağımızı düşünmeli ve bilmeli, hemşireliğin iyileştirilmesine yönelik almamız gereken bireysel sorumlulukları üstlenmeliyiz.

Değişim kaçınılmazdır; planlanabilir, yönetilebilir, denetlenebilir fakat durdurulamaz. Asıl olarak değişimi harekete geçiren etmen bizim kararlılığımızdır. Hedeflerimize ulaşmadaki yolculuğumuzda gücümüz hepimizin yapacaklarına bağlıdır.

Florence Nightingale'in ışığı, yolumuzu sürekli aydınlatması dileğiyle.
Sevgi ve saygılarımla...
 
 

Bahriye GAVAZ TOPALOĞLU 
GRUP FLORENCE NIGHTINGALE HASTANELERİ 
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ