Hemşirelik İhtiyacı Evrenseldir

Dünyadaki tıbbi ve teknolojik gelişmelerde kayda değer kazanımlar olsa da, sağlığın iyileştirilmesinde ülkeler arasında artan farklılıklar mevcuttur. Sağlığa yönelik biyomedikal ve teknolojik yaklaşımlarda, özellikle sağlığın; tamamen “fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali” olarak değerlendirilmesi sağlığın iyileştirilmesine yönelik sınırlamalar ortaya çıkarmıştır. 

Hükümetler ve sağlık hizmetleri kendilerine sunulan sınırlı sayıdaki kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için zor kararlar almaları gerekir. Hemşireler, hasta savunuculuğunu yapmak, sağlık hizmetlerini bilgilendirmek ve politika geliştirmeye öncülük etmek için karar ve bilgi vermeleri gereken bir pozisyona yerleşmişlerdir.

Hemşireler, tüketicilerin haklarını teşvik etmeyi, sağlığı insan hakkı olarak görmeyi ve insanların grup halinde ya da bireysel olarak bakımlarını planlama ve uygulamalarını ön planda tutarlar. Hemşireler bireye, aileye ve topluma sağlık hizmeti verir ve bu hizmetleri ilgili gruplarla koordine ederler.

ICN Etik Kuralları;“ Hemşirelikte doğal olan, kültürel haklar, yaşam ve seçim hakkı, sadakat ve saygıyla yaklaşılması dahil olmak üzere insan haklarına saygılı olduğunu ifade eder. Hemşirelik bakımı; yaş, renk, inanç, kültür, engellilik veya hastalık, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, politika, ırk veya sosyal statü konularına karşı sınırsız saygılıdır”.

Değişen hastalık paternleri sağlığa; farklı, bütünsel, insan merkezli bir model ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu model, hemşirelik bakımının merkezindedir ve hemşirenin genişlemiş faaliyet alanı ve bilimselliğindeki artış ile birleşmiştir.
Hemşireler;

Uygulama kapsamlarında, uygun, erişilebilir ve kanıta dayalı bakım sağlarlar,
Multidisipliner takımların bir parçası olup bağımsız olarak çalışırlar ve sektörler arası ilişkilere katılırlar,
İhtiyacı olanlara öncelik vererek sağlık eşitsizliklerini hedeflerler,
Toplumsal ve bireysel güven ile katılımcılık ve kontrolü maksimize ederler.

Hemşirelik rolleri, sağlık sistemlerinin değişen koşullarının ihtiyaçlarını ele alabilmek için; yaratıcı ve yenilikçi eğilimlerle ustaca esneklik gösterir.

Hemşireler ayrıca zaman zaman herkes için sağlık mottosunun “hemşirelik” arayışlarına devam edebilmesi için politika yapıcıları etkilemenin daha iyi bir hedef olduğunu bulmuşlardır.

Hemşirelerin liderlik becerilerini ve politika etkilerini geliştirmek, ICN'nin çalışmalarının merkezindedir. Sağlık politikalarının geliştirmesi ve uygulanmasında; dünyadaki hastaların, ailelerin ve toplulukların gerçek ihtiyaçlarını karşılanmasında hemşirelik temeldir.

Hemşirelik dünyadaki en büyük sağlık mesleğidir. Mesleğimize yaptığımız yatırımlar ile herkes için sağlık vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlama potansiyeline sahibiz.

30 yıllık tarihimiz boyunca bilgi, beceri, özveri, sevgi dolu deneyimleri ile milyonlarca bireyin hayatına dokunan;

Grup Florence Nightingale Hastaneleri hemşirelerine ve tüm hemşirelerin haklı gururuyla gününü kutlarız.

Haklı gururuyla sonsuz teşekkür ve sevgilerimle.
Nice dokunulacak hayatlara…
Nice birlikteliklere… 

              Bahriye GAVAZ TOPALOĞLU 
Grup FNH Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü(CNO)

Video