“Bir topluluğun büyüklüğü, üyelerinin şefkatli eylemleriyle en doğru şekilde ölçülür.” Coretta Scott King

Salgın ile gelen öğrenmeyi kavramalı ve yaşatmalıyız.

Salgın tüm sağlık çalışanlarını; 'Engelleri kaldırmak için ne yapabilirim?' diye soran tek bir amaç için hareket eden ekipler haline getirdi.

Çok disiplinli ekipler; tutarlı, şefkat ve destek duygusu oluşturan açık ve sağduyulu bir amaç duygusuna sahip oldular. Krize yanıt vermek için geçici olarak gerekli olan 'komuta ve kontrol' yapılarına rağmen, şefkatli ve kolektif liderliği memnuniyetle karşıladılar.

Kriz boyunca, sağlık çalışanları çok daha fazla sorumluluk aldı. Sağlık sistemlerinin tamamı incelendiğinde; hemşirelerin sorumluluk ve insiyatif örneklerinin liderlik ettiğini gördük, görmekteyiz. 

Hemşirelerin; salgının korkunç talepleri ve koşullarına rağmen; çalışma şekillerini, yaşam koşullarını ve sağlık bakım hizmetlerinin sunulma biçimlerini sürekli değiştirerek; muazzam özveri göstermiş olmaları hepimiz için umut ışığı oldu.

Hemşireler sorumluluk almaktan korkmadılar, bunun yerine, daha önce mesleki özerkliklerini ciddi şekilde sınırlandıran hiyerarşik ve bürokratik kısıtlamalardan kurtulmuş, hastaların ihtiyaçlarına dayalı kararları profesyoneller olarak verebildiler.

Doğru uygulamaları çabucak yaptılar, yeni yöntemler öğrendiler, öğrettiler ve işbirliği yaptılar. 

Binlerce gönüllü ve sivil toplum örgütlerinin yardım etmek için harekete geçmesi, halkın salgından korunmak adına yöntemler geliştirmesi, sorumluluk alması sağlık çalışanları üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışarak tek yürek olmaları salgındaki sağlık çalışanlarının ve özellikle hemşirelerin rolünü çarpıcı bir şekilde bir kez daha gözler önüne serdi.

Şefkat ve merhamet, sağlık bakımında her zaman önemli olmuştur, tartışmasız hiçbir zaman şu andan daha fazla değildir.

 “Şefkat iyileştiricidir” sözünden yola çıkarak; salgının oluşturduğu travmatik tüm etkilere rağmen hayatlarını ortaya koyarak büyük özveri ile çalışan, salgın ile boğuşan hasta ve yakınlarına ışık tutan, nefes olan, şefkat, sabır ve merhamet ile sağlık bakımı sunan tüm kahramanlarımıza sonsuz minnet ve teşekkürlerimizle…
En önemli başlangıç noktası şefkattir. Tek bir şefkatli eylem kökleri her yöne fırlatır ve kökler fışkırarak yeni ağaçlar oluşturur. İyi örnekler takip edilir. 
Meslek yaşantınız boyunca iyi örnekler olmanız dileğiyle…

Nice dokunulacak hayatlara…

Bahriye GAVAZ TOPALOĞLU
GRUP FNH HEMŞİRELİK HİZMETLERİ KOORDİNATÖRÜ(CNO)
12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası (2021)

Video