Hematolojik hastalıklar (kan hastalıkları) nelerdir?

Hematoloji kan hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır. Kan hastalıklarını selim hastalıklar (iyi huylu/kanser olmayan) ve malign hastalıkla (kötü huylu) r olarak temelde ikiye ayırmak mümkündür. Kanın selim hastalıkları arasında; TTP (trombotik trombositopenik purpura), ITP (idiopatik trombostopenik purpura) hemofili, akdeniz anemisi.. gibi hastalıklar yer alır.

Hematolojinin ilgilendiği malign hastalıkları (kötü huylu) ise şöyle sıralamak mümkündür:

Lösemiler; kan kanseri olarak da anılan lösemi; kan hücrelerinin anormalleşmesi, aşırı çoğalması sonucu fonksiyonlarını yerine getirmemesi olarak tanımlanan kötü huylu hastalıklardır. Lösemiler hastalığın seyrine göre; "akut" veya "kronik"; etkilenen kan hücre tipine göre; "lenfoid" veya miyeloid" olmak üzere sınıflara ayrılır. 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL)
Akut miyeloid lösemi (AML)
Kronik lenfositer lösemi (KLL)
Kronik miyeloid lösemi (KML)

Lenfoma; lenfosit denilen kan hücrelerinde görülen kanser tipidir. Hodgkin ve Non Hodgkin (Hodgkin dışı) olarak ikiye ayrılır.
Multipl miyelom (MM); normalde kemik iliğinde bulunan hücreler olan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği kanseri tipidir. 
Miyelodisplastik sendrom (MDS); kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinin olgunlaşamaması ve kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal gelişimi ile ortaya çıkan kötü huylu bir hastalıktır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz