Havacılık Tıp Merkezi

Muayene ve Tetkikler 

 5 Branş Muayenesi

Dahiliye, Göz, KBB, Nöroloji, Psikiyatri 

 Uçuş Hekimi Muayene ve Değerlendirmesi
Ekokardiyografi (EKG) (Kalp Grafisi)

Geçiş Süreleri: 30 Yaşına Kadar 5 Yıl

                         30 - 40 Yaş Arası 2 Yıl

                         40 - 50 Yaş Arası 1 Yıl

                         50 Yaş Üzeri Her Muayenede
Odyogram (İşitme testi)

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5 yıl

40 yaşından sonra 2 yıl
 Görme Alanı

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5 yıl
40 yaşından sonra 2 yıl
Solunum Fonksiyon Testi

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5yıl
40 yaşından sonra 4 yıl

 Akciğer Grafisi

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5 yıl
40 yaşından sonra 4 yıl
 Laboratuvar Tetkikleri

 Hemogram (Tam kan sayımı) 

 Sedimentasyon 

Tam İdrar Tetkiki 

 Biyokimya Tetkikleri 


THY İşe Giriş Muayenelerinde Ek Olarak Yapılan Muayeneler

TSH

        HBs - AG

Anti - HCV

        Anti HİV / p24

VDRL - RPR

Anti HAV - lgG

 Drug Abuse (İdrarda uyuşturu-psikoaktif madde tarama) 


Biyokimya tetkikler:

Açlık kan şekeri (Glukoz açlık)
BUN
Kreatinin
Ürik asit
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
Total kolesterol
HDL
LDL
VLDL
Trigliserit