Muayene ve Tetkikler 

 5 Branş Muayenesi

Dahiliye, Göz, KBB, Nöroloji, Psikiyatri 

 Uçuş Hekimi Muayene ve Değerlendirmesi
Ekokardiyografi (EKG) (Kalp Grafisi)

Geçiş Süreleri: 30 Yaşına Kadar 5 Yıl

                         30 - 40 Yaş Arası 2 Yıl

                         40 - 50 Yaş Arası 1 Yıl

                         50 Yaş Üzeri Her Muayenede
Odyogram (İşitme testi)

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5 yıl

40 yaşından sonra 2 yıl
 Görme Alanı

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5 yıl
40 yaşından sonra 2 yıl
Solunum Fonksiyon Testi

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5yıl
40 yaşından sonra 4 yıl

 Akciğer Grafisi

Geçerlilik süreleri: 40 yaşına kadar 5 yıl
40 yaşından sonra 4 yıl
 Laboratuvar Tetkikleri

 Hemogram (Tam kan sayımı) 

 Sedimentasyon 

Tam İdrar Tetkiki 

 Biyokimya Tetkikleri 


THY İşe Giriş Muayenelerinde Ek Olarak Yapılan Muayeneler

TSH

        HBs - AG

Anti - HCV

        Anti HİV / p24

VDRL - RPR

Anti HAV - lgG

 Drug Abuse (İdrarda uyuşturu-psikoaktif madde tarama) 


Biyokimya tetkikler:

Açlık kan şekeri (Glukoz açlık)
BUN
Kreatinin
Ürik asit
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
Total kolesterol
HDL
LDL
VLDL
Trigliserit
Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.