Testis Kanseri

Testis kanserinde en sık belirti testiste ele gelen ağrısız kitle ve şişliktir. Bazen testiste ağrı da hissedilebilir. Çoğu testis kanserine tanı muayene sırasında ya da ultreasonografi ile konur.


Her yıl  100.000 erkekten sadece 3’ü testis kanserine yakalanır ve vakalar genellikle 20-34 yaş arası erkeklerdir.  


Testis kanseri için bilinen tek risk faktörü inmemiş testis öyküsüdür. Bu nedenle, inmemiş testis tanısı almış, bu hastalık nedeniyle tedavi görmüş kişilerin düzenli testis muayenesinden geçmeleri gerekir. 


Evre 1: Tümör yalnızca testistedir.

Evre 2: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına yayılım göstermiştir.

Evre 3: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına ve akciğer başta olmak üzere diğer organlara yayılım yapmıştır. 

Hastalığın evresini belirlemek için göğüs ve batın tomografisi yapılır. Ayrıca kişide testis tümör belirteç düzeylerine bakılır.  


Testis kanseri tüm organ tümörleri içerisinde tedaviye en iyi yanıt veren tümördür. Tedavide  cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tek başına veya kombine olarak uygulanır. Fakat tedavinin ilk basamağı cerrahi olarak etkilenen testisin çıkarılmasıdır. Bu işlemi genelde ek tedaviler olan; radyoterapi, kemoterapi izler.


Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz