Simültane İntegre Boost

IMRT ile radyasyon dozu hedef volüme şekillendirilirken normal dokuların aldığı doz düşürülür. Aynı zamanda aynı gün farklı tedavi volümlerine farklı dozları vermek mümkündür ki bu yaklaşım Simültane İntegre Boost (SIB) olarak adlandırılır. SIB ile doz boyama tekniği baş-boyun tümörleri dışında jinekolojik ve gastro intestinal tümörler gibi bir çok alanda kullanılabilir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.