Otolog kök hücre nakli hangi hastalara yapılmaktadır?

Genellikle tercih edilen hastalıklar lenfomalar, multipl miyelom (MM), germ hücreli tümörler ve nadiren akut lösemilerdir. 

Otolog kemik iliği kök hücre nakli; multiple miyelomalı ve bazı yüksek riskli lenfomalı hastalarda  uygulanan kemoterapiler sonrası tedaviyi pekiştirici amaçla yapılabilmektedir. Çoğu lenfoma hastasında ise; hastalığın nüks ettiği (tekrarladığında) durumlarda otolog kök hücre nakli tercih edilebilmektedir. 

Otolog kök hücre nakli öncesi kalp ve solunum fonksiyon değerlendirmeleriniz yapılıp nakile engel bir durumunuzun olup olmadığı araştırılır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.