Osteoblastoma

Osteoblastoma, osteoid osteoma ile benzer patolojik görünümü olup daha büyük boyuttadır ve kemik tümörlerinin %1 ‘inden azını oluşturur.
Osteoblastomların en sık, %30-40 oranında  omurlarda oluşur. Omurun arka kısmına yerleşir. Uzun kemiklerden femur ve tibia diğer sık yerleşim bölgeleridir.
Omurga tutulumu, ilerleyici ağrılı skolyozla veya servikal omurgada tortikollis ile kendini gösterebilir. Omurga dışı yerleşimlerde ağrı, genelde en belirgin bulgudur.

Radyografide; sınırları belirgin, litik lezyon şeklinde saptanır. Kesin tanı patolojik inceleme ile koyulur.

Osteoblastom cerrahi olarak tedavi edilir. % 10-20 oranında tekrarlama riski vardır. Cerrahi eksizyona uygun olmayan yerlerdeki osteoblostomalar için radyoterapi veya kemoterapi kullanılır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz