Mukozis fungoides

Mukozis fungoides; derinin T hücreli lenfomasıdır. Başlangıç belirtileri gözlenmesi ve histolojik olarak  tanının koyulması uzun bir süre alabilir. Tanı için çoğunlukla tekrarlayan biyopsiler gerekebilmektedir.

Hastaların değerlendirilmesinde üç tutuluş önemlidir. Bunlar:
 • Deri
 • Lenf nodu
 • Periferik kandır.

Her biri tutuluş için göz önüne alınması gerekenler ise:
 • Tümör yükü
 • A tipi
 • Bağışıklık sisteminin durumudur.

Hastanın değerlendirilmesinde tutulan organa göre yapılacaklar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Deri tutulumunda:
 • Etkilenen vücut yüzeyi
 • Rutin histoloji
 • İmmunfenotipleme
 • T-hc reseptörleri için PCR

Periferik kan için:
 • Tam kan sayımı
 • Periferik yayma
 • İmmunfenotipleme

Lenf nodu tutulumu için:
 • Palpasyon
 • BT (IA-IB dışında)
 • Biyopsi
Tedavideki amaç; tümör yükünün azaltılması, semptomlarda/belirtilerde gerileme sağlanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Bazı hastalarda ise tam iyileşme sağlanabilmektedir.

Mukozis fungoideste  tam iyileşme elde edilemese bile hastalığı kontrol altında tutmak, enfeksiyona engel olmak, sistemik tedavi yan etkilerini önlemek  önemlidir.

Mukozis fungoidesin tedavisinde hastalığın evresi,  klinik bulgular, hastanın yaşı ve genel durumu göz önüne alınır.  Tedavide kullanılan yöntemler:
 • Deri içine kortizon enjeksiyonu 
 • Topikal kemoterapi 
 • Topikal retinoik asit 
 • Topikal kortikosteroid
 • Fototerapi
 • Fotokemoterapi
 • Fotodinamik tedavi
 • Puva
 • Radyoterapi 
 • Sistemik kemoterapi ilaçları

Tetkik ve Uygulamalar

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz