Katarakt

Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. 

Işık göze girdikten sonra sırasıyla; korneadan, aköz humorden(gözün ön kısmındaki saydam sıvı), pupilden ve lensden geçerek retina üzerinde ters bir görüntü oluşturur. Burada oluşan cismin görüntüsü optik sinir vasıtasıyla beyindeki görme merkezine taşınır ve burada düz bir görüntü oluşur. Bu sayede görme olayı gerçekleşir.
Katarakt; göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm almasıyla ortaya çıkan rahatsızlıktır. Opaklanmanın nedeni lesin içinde protein oluşmasıdır. Bu durumda ışık tam olarak lensten geçemez ve görmede azalma olur.

Başlıca 4 tip katarakt vardır; yaşa bağlı katarakt, konjenital katarakt , sekonder katarakt ve travmatik katarakt. 
Yaşa bağlı katarakt; yaşlanma sonucu oluşur ve en sık görülen katarakttır. 
Konjenital (doğumsal) katarakt; bir göz bebeğinin diğerinden farklı renkte (beyaz) olması veya gözde kayma (şaşılık) olması şeklinde ortaya çıkabilir. Enfeksiyon, travma, gelişme eksikliği nedeniyle olabildiği gibi herhangi bir nedene bağlı olmadan da ortaya çıkabilir. Doğumsal katarakt, görmeyi engelliyorsa ve özellikle tek taraflıysa, tanı konulur konulmaz ameliyat edilmelidir. Ameliyat edilmezse göz tembelliği(ambliyopi) gelişmesi söz konusu olabilir.
Sekonder katarakt; bazı hastalıklara ve durumlara bağlı olarak ortaya çıkan katarakt tipidir. Diyabet (şeker hastalığı), bazı ilaçların kullanımı (kortikosteroidler diüretikler gibi), ultraviole ışık ve radyasyon bu nedenler arasında sayılabilir.
Travmatik katarakt: göz travmasına bağlı oluşan katarakt tipidir.

• Bulanık görme, görmede azalma
• Renk görmede azalma
• Işığa hassasiyet (kamaşma)
• Çift görme
• Gözlük numarasının değişmesi

Katarakt tanısı göz muayenesi ile konur. Opaklaşmış lens hekim tarafından rahatlıkla görülebilir.
Katarakt ancak cerrahi ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Katarakt günlük aktiviteleri etkiler duruma geldiğinde cerrahi olarak çıkartılabilir.  Günümüzde katarakt operasyonları genel anestezi gerektirmeden ağrısız bir biçimde yapılabilmekte ve hasta aynı gün evine dönebilmektedir.

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz