Karsinoid Sendrom

Karsinoid sendrom gastrointestinal sistem kaynaklı karsinoid tümörlü hastaların % 10’unu etkileyen klinik tablodur. Hastalarda ishal, yüz ve üst gövdede saniyeler içinde oluşan birkaç dakika süren kızarma (flushing) görülür. Bazı besinler, alkol ve duygusal stres bu klinik tabloyu tetikler. 

Bazı hastalarda daha kötü bir tablo olan karsinoid kriz oluşur. Hayati tehlikesi bulunan bu tabloda inatçı, yaygın bir flushing, şiddetli ishal ve baş dönmesi vertigo ile koma görülebilir. Hastalara taşikardi, aritmi, hipotansiyon veya hipertansiyon da eşlik edebilir.

Sendromdan sorumlu olduğu düşünülen maddeler; serotonin, bradikinin, histamin, substans-P, dopamin ve prostaglandinlerdir. Karsinoid sendrom tanısı ; serotoninin ana metaboliti olan 5-HİAA’in idrar seviyelerinin yüksek bulunmasıyla konulur.


Tedavi semptomların baskılanmasına yöneliktir. Sendromdan sorumlu karaciğer metastazları varsa operatif debulkingi ve küratif rezeksiyonu yapılmalıdır. Karsinoid sendrom tedavisinde serotonin antagonistleri siproheptadin, histamin antagonistleri simetidin, fenoksibenzamin ilaç olarak kullanılan ajanlardır.


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.