Kanser tedavisi sürecinde psikolojik destek gerektiren durumlar

Tedaviyi olumsuz etkileyen ve geciktiren inkar evresi
Yoğun kaygı ve karamsarlık
Uykusuzluk
İştahsızlık
Yoğun keyifsizlik ve mutsuzluk
Sosyal destekten yoksun olmak
Sosyal destekten sıkılmış olmak
Yoğun öfke
Eskisine göre alınganlığın ve kırılganlığın artmış olması
Uyum sorunları
Aşrı kontrol ihtiyacı
Her şeyin yolunda gitmesi durumda dahi yaşam kalitesinin işlevselliği açısından destek alınması gerekmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/*