İnterstisyel akciğer hastalıkları (yaygın akciğer doku hasarı ile seyreden hastalıklar)

İnterstisyel akciğer hastalıkları, akciğerin yapısında bozulmaya ve fonksiyon kaybına yol açan bir dizi farklı hastalığın oluşturduğu bir akciğer hastalığı grubudur. İdyopatik pulmoner fibrozis başta olmak üzere bu grupta yer alan tüm hastalıklar için tanı süreci gereğinde bronkoskopi, farklı kan testleri ve cerrahi biyopsiyi de içeren tüm yaklaşımların kullanılabilmesini gerektirir. Doğru tedavi biçimini belirlemek için birbirine benzer bu hastalık grubu içinden ayırıcı tanı yapılabilmesi en önemli basamaktır.

Göğüs hastalıkları merkezimizde interstisyel akciğer hastalıkları tanı ve tedavisi güncel tanı ve tedavi yaklaşımları yakından takip edilerek uygulanmaktadır. 

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.