Horlama ve uyku apnesi

Apne; nefessiz kalmak anlamına gelmektedir. Uyku apnesi ise uykuda nefessiz kalmayı tarif eden bir rahatsızlıktır ve uyku bozukluklarının başlıca nedenidir. 

Uyku bozuklukları ile ilgili bazı kavramlar ve açıklamaları şöyle sıralanabilir:

- Apne: 10 saniyeden uzun süren nefes durması

- Hipopne:  Nefes almadaki bozukluk nedeni ile kanda yeteri miktarda oksijenin olmamasına neden olan durum

- Horlama: Uykuda nefes alımı sırasında, havanın  dar alandan geçerken  yumuşak dokularda titreşime neden olmasıyla oluşan ses

- Somnolans: Uyuklama durumu 

- Apne indeksi (Aİ): Apne sayısının uyku saatine bölünmesi. Bu sayede apne sıklığı hesaplanır.

- Apne-hipopne indeksi (AHİ): Apne ve hipopnelerin toplamının uyku saatine bölünmesi.

Basit horlama: Horlama sorunun gözlenmesi ancak apne-hipopne indeksinin (AHİ) 5’in altında olması durumu. (Basit horlama yaşayan kişilerde; uyku apnesinin başlıca belirtisi olan gündüz aşırı uyku hali gözlenmemektedir)

Üst havayolu direnç sendromu: AHİ 5'in altında olmakla birlikte, saat başı 5 kereden fazla uyanılması durumu. Hastalar genellikle bu uyanmaların hepsini fark edemez ve  gündüz uyku halinden şikayetçidirler.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz