Hipertansiyon

Hipertansiyon böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olmaktadır. Kan basıncı arttıkça son dönem böbrek yetersizliği riski giderek artar. Türk Nefroloji Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de son dönem böbrek yetersizliği nedeni olarak diyabetten sonra ikinci sırada hipertansiyon yer almaktadır. Diyabet ve hipertansiyon son dönem böbrek yetersizliğinin yaklaşık yüzde 60’sini oluşturmaktadır. Kan şekerinin iyi bir şekilde kontrolü ve kan basıncının etkili bir şekilde kontrol altına alınması ile son dönem böbrek yetmezliği ve diyalize gidiş geciktirilebilir.

Hipertansiyon hastalarında tedavi nasıl yapılmaktadır?

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin yapmış olduğu prevalans çalışmasında, ülkemizdeki hipertansif hastaların yüzde 27-28’inde mikroalbüminüri olduğu anlaşılmıştır. Mikroalbüminürinin saptanması verilecek ilaçları ve tedavi hedeflerini belirlemek açısından çok önemlidir. Bu bilgilere ek olarak, metabolik sendromun komponentleri arttıkça mikroalbüminüri görülme ihtimali de artar. Buna paralel olarak da kardiyovasküler risk artar. 
hipertansiyon

Böbrek fonksiyonlarının %50’si azaldıktan sonra serum kreatinin konsantrasyonunun artmaya başlar. Dolayısı ile serum kreatinin konsantrasyonu sınırda olan hastaların böbrek fonksiyonlarında ciddi düzeyde azalma olduğununun dikkate alınması gerekir. Organ hasarının araştırılması gereken parametreler arasında mikroalbüminüri ve kreatinin klirensi tayini de yer almaktadır. Bunlar ayrıca her hipertansif hastada rutin olarak yapılması gereken incelemelerdir. Mikroalbüminüri araştırılması ve kreatinin klirensi tayini kardiyovasküler hastalık öngördürücü değeri yüksek, pratik ve ucuz yöntemlerdir. 

Kardiyovasküler veya renal hastalığı olan bir kişide mikroalbüminüri varsa kan basıncı değerine bakılmaksızın ACE inhibitörü veya anjiyotensin reseptör blokeri tedavisi verilmelidir. Ayrıca kronik böbrek hastalarında kan basıncını ne kadar aşağıya çekersek hastalarda böbrek yetersizliği ilerlemesi o kadar yavaşlıyor.

Bir kişide organ hasarı varsa öncelikle renin anjiyotensin sistemini bloke eden ilaçların kullanılması gereklidir. Diğer bir deyişle, sol ventrikül hipertrofisi, ateroskleroz, mikroalbüminüri ve böbrek yetersizliği gibi durumlarda öncelikle ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri kullanılmalıdır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.