Hematolojik hastalıklar (kan hastalıkları) nelerdir?

Hematoloji kan hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır. Kan hastalıklarını selim hastalıklar (iyi huylu/kanser olmayan) ve malign hastalıkla (kötü huylu) r olarak temelde ikiye ayırmak mümkündür. Kanın selim hastalıkları arasında; TTP (trombotik trombositopenik purpura), ITP (idiopatik trombostopenik purpura) hemofili, akdeniz anemisi.. gibi hastalıklar yer alır.

Hematolojinin ilgilendiği malign hastalıkları (kötü huylu) ise şöyle sıralamak mümkündür:

Lösemiler; kan kanseri olarak da anılan lösemi; kan hücrelerinin anormalleşmesi, aşırı çoğalması sonucu fonksiyonlarını yerine getirmemesi olarak tanımlanan kötü huylu hastalıklardır. Lösemiler hastalığın seyrine göre; "akut" veya "kronik"; etkilenen kan hücre tipine göre; "lenfoid" veya miyeloid" olmak üzere sınıflara ayrılır. 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL)
Akut miyeloid lösemi (AML)
Kronik lenfositer lösemi (KLL)
Kronik miyeloid lösemi (KML)

Lenfoma; lenfosit denilen kan hücrelerinde görülen kanser tipidir. Hodgkin ve Non Hodgkin (Hodgkin dışı) olarak ikiye ayrılır.
Multipl miyelom (MM); normalde kemik iliğinde bulunan hücreler olan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği kanseri tipidir. 
Miyelodisplastik sendrom (MDS); kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinin olgunlaşamaması ve kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal gelişimi ile ortaya çıkan kötü huylu bir hastalıktır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bu Sayfayı Okuyan Şu Sayfaları da Okudu