Diyabetik nefropati

Kan şekerinin kontrol altına alınamaması sonucu diyabetik kişilerde mikrovasküler düzeyde böbrek hasarı oluşmasına nefropati adı verilir. 

Her böbrek yaklaşık 1 milyon adet nefron adı verilen küçük yapılardan oluşur. Vücuttaki kan bu nefronlar sayesinde atıklardan temizlenir. Nefronların hasar görmesi böbreklerin süzme görevini yapamamasına böylece vücuttan atılması gereken bazı maddelerin vücutta birikmesine neden olur.

 • Gece idrara çıkma
 • Halsizlik 
 • Çarpıntı 
 • Hipertansiyon
 • İdrar miktarında azalma, 
 • El ve ayaklarda şişme en sık görülen belirtilerdir.

Diyabetik nefropatinin evreleri vardır. Bu evreler;

 • Glomerüler hiperfiltrasyon
 • Sessiz evre
 • Mikroalbüminüri evresi
 • Makroalbüminüri
 • Son dönem böbrek yetmezliği evreleridir.

Glomerüler hiperfiltrasyon evresinde hiçbir belirti yoktur. Böbreklerden geçen kan akımında artış vardır. Bu yüzden böbrek boyutları büyür. Etkili bir diyabet kontrolü ile bu evre hastalarda böbreklerde büyüme durdurulabilir ve böbreklerin normal boyutlarına dönmesi sağlanabilir.

Mikroalbuminüri evresinde hastada idrarla atılan albumin miktarı artar. Mikroalbuminüri, albumin adı verilen proteinin idrarda tespit edilmesine verilen isimdir. İdrar albumin miktarı sağlıklı bir insanda yaklaşık 20 mg/gün iken 30-300 mg/gün düzeyinde olması mikroalbüminüri olarak tanımlanır. Mikroalbüminüri klinik nefropati ortaya çıkmadan önce saptanan en önemli bulgudur. Erken tanılanırsa koruyucu tedavilerle birlikte klinik nefropati gelişimi geciktirilebilir.

Son dönem böbrek yetmezliğinde böbrek kandan toksin ve atıkları temizleyemez, kanda yüksek bulunur. Hastaya bu evrede diyaliz tedavisi veya böbrek nakli yapılması gerekir.
Etkin kan şekeri kontrolünün sağlanması ve  HbA1C’nin < %6.0-%7.0 seviyelerinde tutulması önemlidir. 

Kan basıncının kontrol altında tutulması, hipertansiyon varsa tedavi edilmesi gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonlarının zamanında tedavi edilmesi ve diyetin düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Hiperlipidemi tedavi edilmeli, kan yağlarının normal sınırlarda tutan, kolesterol ve yağdan fakir beslenmeye geçilmelidir.

Düzenli egzersiz ve kilo verme ayrıca tedaviye yardımcıdır. 

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bu Sayfayı Okuyan Şu Sayfaları da Okudu