Çocukta aort koarktasyonu

Kalbin sol tarafından çıkan ana damarın baş ve kol damarları ayrıldıktan sonra, aşağıya doğru döndüğü kısımda görülen darlıktır. Kalbin sol karıncığının, organlara kan göndermek için daha fazla çalışmasına neden olur.

Ayrıca darlığın alt kısmında tansiyon düşükken, beyne ve kollara giden damarlarda tansiyon yüksektir. Darlık hafif, orta ve ağır derecede olabilir. Hastanın yakınmaları, bulguları, tedavi gerekip gerekmediği ve tedavi şekli tamamen darlığın derecesine ve şekline bağlıdır

Ağır olmayan vakalarda tanı genellikle muayene sırasında üfürümün duyulması ile konur.

Ayrıca tansiyon yüksekliği ve buna bağlı olarak sık burun kanaması, baş ağrısı görülebilir.

Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Hafif olan darlıklarda, çocuğa herhangi bir zarar vermediği için müdahale edilmez. Bununla birlikte bazı vakalarda darlığın derecesi zamanla artabilmektedir. Bu nedenle darlığın derecesi ekokardiyografi ile takip edilmelidir.

Orta ve ağır derecede darlığı olan hastalarda balonlu kateter ile darlığı genişletme yöntemi uygulanır. Bu yöntemin sonuçsuz kalması halinde, seyrek olarak ameliyat da gerekebilmektedir.

Sünnet, diş çekimi, diş dolgusu, ameliyat gibi bazı girişimler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu  tedaviye ihtiyaç gösterirler.

Hastaların belli aralıklarla doktor kontrolünde olması gerekir.

Darlık derecesi önemli olan hastaların, ağır egzersiz programları içeren sportif faaliyetlerden uzak durmaları önerilir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.