Çocukta aort darlığı

Kalbin sol tarafından çıkan ana damarın kapağında veya bu kapağın biraz altında veya biraz üstünde darlık olmasıdır. Kalbin sol karıncığının organlara kan göndermek için daha fazla çalışmasına neden olur. Bununla birlikte hastalık çok ilerleyip, kalbi yormadan anne babanın fark edebileceği hiç bir belirti vermez.

Darlık hafif, orta ve ağır derecede olabilir. Hastanın yakınmaları, bulguları, tedavi gerekip gerekmediği ve tedavi şekli tamamen darlığın derecesine bağlıdır. Bazı vakalarda sebep, bu kapağın üç yerine iki yaprakçıktan oluşmasıdır. Buna biküspid aort kapağı denir.

Ağır olmayan vakalarda tanı genellikle muayene sırasında üfürüm duyulması ile konur.

Ağır vakalarda çabuk yorulma, halsizlik, göğüs ağrısı ve bayılma görülebilir.

Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konur.

Hafif olan darlıklarda, kalbe önemli bir zarar vermediği için müdahale edilmez. Bununla birlikte bazı vakalarda darlığın derecesi zamanla artabilmektedir. Bu nedenle darlık ekokardiyografi ile takip edilmelidir.

Orta ve ağır derecede darlığı olan hastalarda balonlu kateter ile darlığı genişletme yöntemi uygulanır. Bu yöntemin sonuçsuz kalması halinde, bazı hastalarda ameliyat, hatta kapak değiştirme işlemi gerekebilmektedir.

Sünnet, diş çekimi, diş dolgusu, ameliyat gibi bazı girişimler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu  tedaviye ihtiyaç gösterirler.

Hastaların belli aralıklarla doktor kontrolünde olması gerekir. Özellikle efor sırasında olan göğüs ağrısı, bayılma gibi yakınmalar olduğunda acilen kontrol gereklidir. Darlık derecesi önemli olan hastaların, ağır egzersiz programları içeren sportif faaliyetlerden uzak durmaları önerilir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz