Çocuk kalp hastalıkları nasıl sınıflandırılabilir?

Çocuklarda görülen kalp hastalıklarını daha kolay anlaşılabilmesi için iki ana gruba ayırabiliriz;

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/*