Boyun (servikal) fıtığı ve kanal darlığı (dejeneratif hastalıkları)

Omurgamızın servikal (boyun) kısmı, yedi adet omurdan oluşur ve hareket kabiliyeti en fazla olan bölümdür. Omurların birbiri ile bağlantısını sağlayan disk ve faset eklemleri, omurların hareketlerine izin vererek boynumuzu ve sırtımızı eğmemizi ya da çevirmemizi mümkün kılarlar. Diskler, kuvvetli bir bağ dokusundan oluşmuştur ve omurlar arasında yastık ya da darbe emicisi gibi görev yaparlar.

Omurlar arasında yer alan disk yapılarının içeriğinin, omuriliğin ya da sinir köklerinin yer aldığı bölüme doğru yer değiştirmesi ile boyun fıtığı olarak adlandırılan 'Servikal disk hernisi'  ortaya çıkar. Servikal disk hernisi sıklıkla boyun ağrısının eşlik ettiği, kola yayılan ağrı, kollarda uyuşma yanında duyu, motor ve refleks değişikliklerin bulunduğu ve radikülopati olarak adlandırılan tabloya neden olur.

Hastaların yaklaşık dörtte birlik kısmında ise omurilikte yapısal değişikliklerin de geliştiği myelopati ortaya çıkabilir. Bu durum kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, duyu kayıpları, yürümede güçlük gibi omurilik hasarı bulguları ile kendini gösterir. Myelopati durumunda çoğunlukla sorun disk fıtıklaşmasından daha fazla kanal darlığıdır.

Servikal spondiloz olarak adlandırılan bu hastalık fıtıklara göre daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Bu hastalıkta ağrının ön planda olmaması nedeniyle nörolojik bulgular ileri boyuta vardığında hasta tarafından fark edilebilir. Bu nedenle boyun ağrısı olan hastalarda mutlaka piramidal bulgu olarak adlandırılan nörolojik bulguların muayenede bakılması gerekir.   
Servikal disk hernisi genellikle iyi seyirli bir hastalıktır. Hastalar öncelikli olarak konservatif olarak tedavi edilmelidir. Konservatif tedavi, istirahat, boyunluk, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar yanında fizik tedavi uygulamalarını içerir. Bazı hastalarda sinir köklerinin rahatlaması amacı ile yapılan transforaminal steroid enjeksiyonu yararlı olabilir.

Başlangıçta duyu ve hareket kaybı gibi şiddetli nörolojik, özellikle miyelopatik bulguları olan hastalar ile konservatif tedaviden yarar görmeyen hastalara cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Cerrahi tedavinin amacı diskin sinire basan bölümünün çıkarılmasıdır. Boyun ön tarafından yapılan bu ameliyatta bası yapan diskin çıkartılması ve sıkışık sinirin kanalının genişletilmesi sonrasında omurların birbirine füzyonu (bağlanması) sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Mikrocerrahi ya da endoskopik olarak yapılan disk çıkarılması ameliyatı uygun hastalarda boyun arka tarafından girilerek çok küçük bir açılışla endoskopik olarak yapılabilir.

Merkezimizde uygulanan bir diğer tedavi seçeneği ise özellikle genç hastalarda hareketi korumak amacı ile tercih edilen disk protezi uygulamalarıdır. Bir veya bir kaç mesafeye uygulanabilen disk protezleri ile ilerki yıllarda komşu mesafelerde bir sorun gelişmesi riskini azaltmak önemli bir avantajdır.  
Kanal darlığı ve myelopati durumunda ise sıkışıklığın derecesi ve ne tarafta daha fazla olduğuna göre önden veya arkadan  ya da her iki taraftan rahatlatma ameliyatları yapılır. Sinir ve omurilik yapılarının rahatlatılması sonraı boyun omurlarını destekleyen ve uygun konumda kaynamasını sağlayan implant yerleştirilir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak
ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.