Beyin tümörü

Beyin tümörleri genelde kendini kafa içi basınç artışı ile gösterir. Ayrıca kişide nörolojik bulgular, epileptik nöbetler görülebilir. Beyin tümörü erişkinden ziyade çocuklarda daha sık görülür. Çocuklarda löseminin ardından ikinci sıradadır.  

Primer beyin tümörleri içinde en sık görülen gliomlar (% 50) sonra meningiomlar (% 15) dır. 

Beyin tümörlerinden gliomlar 4 gruba ayrılır:    

  • grad 1 astrositom
  • grad 2 astrositomgrad
  • 3 anaplastik astrositom
  • grad 4 glioblastoma multiforme

Grad 1-2 Astrositomda tedavi, tümör yerleşimi riskli degilse, tümörün cerrahi olarak çıkarılması şeklindedir; mümkün olduğunca geniş total rezeksiyon hedeflenir.

Ek olarak radyoterapinin tümör nüksü veya ilerlemesi söz konusu ise mutlaka uygulanır. Cerrahi sonrasında ortalama sağkalım süresi 6-8 yıldır. Bazen zaman içinde daha kötü huylu formlara dönüşüm görülebilir. Bu dönüşüme P53 genindeki mutasyonlar neden olmaktadır.

Grad 3 Anaplastik Astrositomda başlangıç yaşı daha geçtir (ortalama 41 yaş) ve bu evre tümör daha hızlı ilerler. Kafa içi basınç artışı sonucu oluşan ödem etkisi daha belirgindir. Tedavi yüz güldürücü değildir; 40 yaş altı hastalarda 1.5 yıllık sağkalım oranı % 60 civarındadır.

Grad 4  Glioblastoma Multiforme En “malign – kötü huylu” astrositik tümördür. Çevre dokulara yoğun yayılımı vardır. Erişkinlerde en sık görülen beyin tümörüdür. Genellikle 45-70 yaş arası erişkinlerde sıktır. Hızlı ilerler. Prognozu kötüdür; 1 yıllık sağkalım oranı % 20, 2 yıllık sağkalım ise % 10 civarındadır. Tümörün cerrahi olarak temizlenmesi genellikle mümkün olmamaktadır. Hastalara radyoterapi ve kemoterapi de yapılır.

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak
ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.