Atriyal septal defekt (ASD)

Kalbin kulakçıkları arasındaki duvarda açıklık olmasına verilen addır.

Bu yüzden temiz kanın bir kısmı sağ kalbe geçer. Akciğere  giden  kanın artmasına bağlı olarak, yıllar içinde akciğer damarlarında ve kalpte büyümeye yol açarak zarara sebep olabilir.

Genellikle uzun yıllar hiçbir belirti vermez. Hatta doktora fazla gitmemiş kişilerde tanının 30-60 yaşına kadar konulamadığı durumlar görülmüştür.

Bu hastalıktan, ancak başka bir nedenle doktora gidildiğinde, kalpte üfürüm ve bazı ek seslerin duyulması veya röntgende kalp büyüklüğünün görülmesi ile kuşkulanılır.

Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Atriyal Septal Defekt (ASD) tedavisinde deliğin büyüklüğü tedavinin zamanını belirler. Kendiliğinden kapanmayan,  akciğer atardamarında basınç yükselmesi tehlikesi olan açıklıklar genellikle 3-6 yaşlarında, yani çocuk okula başlamadan kapatılır.

Ameliyat sırasında ve sonrasında genellikle problem oluşmaz. Göğsün orta kısmında ameliyata ait bir iz kalır. Bu izin daha az görülen yerlerde olması için, değişik ameliyat seçenekleri de vardır. Bazı hastalarda açıklığı kateterle kapatma yöntemi de uygulanmaktadır. Bu her hastaya uygulanamamakta, ancak bazı ölçümler uygun ise yapılabilmektedir.

Atriyal Septal Defekt (ASD) olan çocuklarda genellikle kalpte ilave bir hastalık yoksa Amerikan Kardiyoloji Derneğinin en son öneri kitapçığında  ameliyat, sünnet, diş çekimi ve dolgusu gibi  bazı girişimler  öncesinde  endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu tedaviye ihtiyaç göstermezler.

 Ancak ameliyat ya da kateter yöntemi ile tedavi sonrasında ilk 6 ay koruyucu tedavi almaları önerilmektedir.  Hastaların beklenmedik komplikasyonlardan korunabilmeleri için yaklaşık 1 yıllık aralıklarla doktor kontrolünde olmaları gerekir. Daha seyrek aralıklarla olmak üzere, bu ameliyat olmuş hastalar için de geçerlidir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz