Yoğun bakım bölümünde yatış gerektiren durumlar endikasyonlar nelerdir?

Cerrahi  yoğun bakım bölümüne yatış gerektiren durumlar;
 • Kalp ve damar cerrahisi hastaları (açık kalp ameliyatı, karotis arter cerrahisi, ventrikül asist device takılan hastalar)
 • Organ (karaciğer, böbrek, kalp) nakli gerçekleştirilen hastalar 
 • Göğüs cerrahisi hastaları
 • Omurga ameliyatları geçiren hastalar
 • Beyin damar hastalıkları  (iskemik serebrovasküler inme, anevrizmal subaraknoid kanama, intraserebral kanamalar ) ve diğer nöroşirurji ameliyatları geçiren hastalar
 • Ağır kafa, omurga, çoklu sistem travmaları olan hastalar


Dahili yoğun bakım bölümüne yatış gerektiren durumlar;

 • Ağır kalp yetersizliği
 • İskemik beyin damar (Serebrovasküler) hastalıkları
 • Komalar
 • Ensefalit (beyin iltihabı)
 • Status epileptikus 
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Sinir kas (Nöromüsküler) hastalıkları (Miyasteni Gravis, Guillain-Barre sendromu)
 • Ağır tavmalar (kafa, omurga, göğüs, çoklu sistem travmaları)
 • Sepsis
 • Çoklu sistem organ yetersizlikleri
 • Zehirlenmeler
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz