Yenidoğanda sarılık

Hayatın ilk 28 günlük sürecine "yenidoğan dönemi" denir.

Yenidoğan bebeklerin %60’ında sarılık görülür.

Bu oran erken doğan bebeklerde %80'e kadar çıkmaktadır. Yeni doğan bebeklerde görülen sarılık; çoğunlukla fizyolojik sarılıktır; yani bir iki hafta içinde kendiliğinden geçer.

Yenidoğan sarılığının nedeni bebeğin kanında çok fazla bilirubin birikmesidir. Biluribin birikmesi kendini deri ve göz aklarının sararması şeklinde gösterir.

Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin yıkımı sırasında açığa çıkan hemoglobinin parçalanması sonucu oluşur. Oluşan bilirubin karaciğere gelir ve safra olarak bağırsaklar ve idrar yoluyla atılır. Bebeğin kanında karaciğerin işlem görerek  atabileceği safradan daha fazla billrubin meydana gelmişse, bilirubin dokularda birikir yenidoğan sarılığı meydana gelir. 
Yeni doğmuş bebeklerde kırmızı kan hücrelerinin aşırı hızda ve miktarda parçalanmasıBebeğin karaciğerinin aşırı miktarda oluşan bilirubini işleyecek kapasiteye sahip olmamasıdır.
Bilurubin ile ilişkili doğumsal hastalıklarEnzim defektleri ve kalıtsal hastalıklar Bazı ilaçların yüksek doz uygulanmasıAnne karnında bebeğin geçirdiği bazı hastalıklarHepatit ve safra yollarını tıkayan hastalıklarAnnenin diyabet olmasıAnne sütüne bağlı Bebeğin doğumdan sonra çok kilo kaybetmesiYenidoğan sarılığının belirtileriYeni doğan sarılığı doğumun ikinci ve üçüncü günlerinde ilk olarak yüzde ardından boyun ve karın bölgesine son olarak da bacaklarda görülmeye başlar. Genellikle bebeğin göz akları da sararmıştır.
Bilirubin miktarı 5 ile 8 mg/dl arasında ise baş ve boyun bölgesi sararırBilirubin mikarı 8 ile 10 mg/ arasında ise gövdenin üst bölümü sararırBilirubin miktarı 10 ile 13 mg/dl arasında ise gövdenin alt kısmı   sararırBilirubin miktarı 13 ile 16 mg/dl arasında ise kol ve bacaklar sararırBilirubin miktarı 20 mg/dl civarında ise eller ve ayaklar sararır
Sarılık ilk 24 saat içinde başlamışsaSarılık yayılıyor ve daha koyu bir renk alıyorsaBebeğin ateşi varsaBebeğin beslenmesi iyi değilseBebek halsizse ve normalden daha fazla uyuyorsa hemen doktora başvurmalıdır.

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

/*