Orta yaştaki kadınların en riskli grubu oluşturduğunu belirten KBB uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz,

Otoskleroz, orta kulaktaki üç adet kemikçikten (çekiç, örs, üzengi) üzengi olarak adlandırılan kemikçik etrafında, anormal kemik dokusu oluşmasıyla karakterize, ilerleyici bir hastalığı tanımlamaktadır. Bu durum hareketsizlikle sonuçlanır. Halbuki, işitmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için üzengi kemikçiği serbestçe hareket edebilmelidir. 

Kompleks bir mekanizma 

Normal bir kulakta, ses dalgaları kulak kepçesinden dış kulak yoluna yönlenerek, burada kulak zarına çarparlar. Kulak zarında oluşan bu titreşim, zarın hemen iç yüzeyine komşu olan ve orta kulakta bulunan sırasıyla çekiç, örs, üzengi kemikçiklerine iletilir. Üzengide oluşan hareket, iç kulakta bulunan sıvılarda dalgalanmaya sebep olur, böylece iç kulakta bulunan dış tüysü hücre adı verilen duyusal hücreler uyarılır ve işitme siniriyle merkezi sinir sistemindeki daha iist merkezlere iletim sağlanır. 

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Tınaz, otosklerozun en çok orta yaş kadın grubunu tehdit ettiğine dikkat çekiyor. 

Eyvah duyamıyorum! 

En sık görülen belirti yavaş ilerleyen işitme kaybıdır. Hastalar sıklıkla pes sesleri ya da fısıltıyı duymadıklarını fark ederler. Diğer şikâyetler baş dönmesi, denge problemleri ya da tinnitus olarak adlandırdığımız kulakta çınlama ya da uğultu duymadır. 

Nasıl tanı konur? 

Bu şikâyetleri mevcut olan kişilerin kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir. Muayene sonrası işitme testleri istenir. İşitme testi sonucunda tipik bulgu özellikle düşük frekansları tutan iletim tipi işitme kaybıdır, ki bu sonuç işitme kaybının, ses dalgalarının orta kulaktan iç kulağa iletilmesinde problem olduğunu gösterir. Muayene ve işitme testi sonuçlarına dayanarak otoskleroz ön tanısı koyulur. 

Cerrahiyle tedavi 

Otoskleroz hastalığının günümüzde en etkin tedavisi cerrahidir. Cerrahiyle hastalığın ilerleyişi durdurulur ve işitme tamamen normal seviyelere getirilebilir. KBB uzmanlarınca yapılan bu operasyona stapedektomi denilmektedir. Genel durumu operasyon için uygun olmayan hastalara işitme cihazı kullanılması önerilebilir. Diğer taraftan Sodium fluorid kullanılmasının hastalığın seyrini yavaşlattığına dair veriler mevcut olsa da, işitme kaybını geri döndürme olasılığı yoktur. 

Stapedektomi ameliyatı 

Erasyon lokal ya da genel anestezi altında olan üzengi kemikçiği kısmi olarak çıkarılır; yerine bir protez yerleştirilir. Bu protezle orta kulak kemikçiklerinin titreşimi, tekrardan iç kulağa iletilebilir duruma getirilmiş olur, böylece işitmede iyileşme sağlanır. Başarı oranı yüzde 90'ın üzerindedir. yapılabilmekle birlikte, çoğunlukla genel anestezi tercih edilmektedir. Cerrahi mikroskop kullanılarak dış kulak kanalından orta kulağa ulaşılır; hareketsiz hale gelmiş olan üzengi kemikçiği kısmi olarak çıkarılır, yerine bir protez yerleştirilir. Bu protezle orta kulak kemikçiklerinin titreşimi, tekrardan iç kulağa iletilebilir duruma getirilmiş olur, böylece işitmede iyileşme sağlanır. Başarı oranı yüzde 90’ın üstündedir.

Kimlerde görülür? 

  • Beyaz ırkta toplumun yüzde 10'u otoskleroz hastalığından etkilenmektedir; genel olarak orta yaştaki kadınlar en riskli l grubu oluşturmaktadır. 
  • Otosklerozun tipik semptomu olan yavaş ilerleyen işitme i kaybı 15'le 45 yaş arasında her- i hangi zamanda ortaya çıkabilir. 
  • Sıklıkla 20'li yaşlarda başlar. 
  • Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. 
  • Bilinmeyen sebeplerle gebelik döneminde kadınlarda hastalık daha hızlı bir şekilde ilerleyerek işitme kaybının belirginleşmesine neden olabilir. 
  • Otoskleroz olgularının yaklaşık yüzde 60'ında genetik bir yatkınlık bulunmaktadır. 
  • Ebeveynlerden birinde otoskleroz olan bir kişinin ortalama olarak yüzde 25, iki l ebeveynde de mevcut ise yüzde 50 oranında aynı hastalığa yakalanma riski mevcuttur.


MİLLİYET Gazetesi / 16 Aralık 2016

  • Orta yaştaki kadınların en riskli grubu oluşturduğunu belirten KBB uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz,
Tarih 16.12.2016 editor@florence.com
Paylaş